Henvisninger

<< Klik for at se indhold >>

Henvisninger

Fanebladet 'Henvisninger' viser henvisninger sendt fra klinikken.

 

Bemærk! Billeddiagnostisk henvisning erstatter termen røntgenhenvisning i forbindelse med implementering af version 21.1.

 

Funktioner


Spring direkte til henvisningsmodulet med <Enter>.

 

Status og visning


En henvisning, som endnu ikke er sendt, vil fremgå af Opfølgning med status 'Kladde'. Når en henvisning sendes, forsvinder dens kladdestatus fra Opfølgning.

 

Henvisninger med en opfølgningsdato (billeddiagnostisk henvisning, sygehus- og speciallægehenvisninger) med status 'Sendt' vil ligeledes fremgå af oversigten.

 

Afhængigt af henvisningstypen kan EG Clinea modtage svar, der giver status 'Svar modtaget' og 'Bookingsvar'.

 

Sygehushenvisninger og XML Kommunehenvisninger med status 'Svar modtaget' vil forsvinde fra oversigten, mens status 'Svar modtaget' på billeddiagnostisk henvisninger og speciallægehenvisninger kræver statusskifte til 'Patient informeret' for at forsvinde fra oversigten. Forsvundne henvisninger fra oversigten kan ses igen indenfor 7 dage fra afsendelsesdato i oversigten ved at vælge <Vis alle>.

 

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at sætte status 'Svar modtaget' manuelt ved hjælp af højreklik. Et eksempel herpå er i forbindelse med sendte henvisninger til enheder, som eksempelvis CVI, hvor EG Clinea ikke modtager et direkte svar på de sendte henvisninger. Eller i de tilfælde det ikke er indenfor samme afdeling henvisningen sendes til og svaret sendes fra, da det er de første 6 cifre i SKS-nummeret (afdelingsnummer) eller det komplette lokationsnummer, som anvendes i forbindelse med status 'Svar modtaget'.

 

Status på henvisningen kan også sættes til 'Skjult'. Henvisningen bliver skjult på listen, når vinduet lukkes eller når listen opdateres (højreklik og vælg Opdater eller tast <F12>). Hvis henvisningen skifter status, fx til 'Svar modtaget', vises den på listen igen.

Skjulte henvisninger kan ses igen indenfor 7 dage fra afsendelsesdato i oversigten ved at vælge <Vis alle>.

 

'Svar set' og 'Patient informeret'


Indikation for at henvisninger af typerne billeddiagnostisk henvisning og speciallægehenvisning er færdighåndteret fra klinikkens side, sker ved hjælp af statusskifte fra 'Svar modtaget' til 'Patient informeret'.

 

I 'Opfølgning' kan status 'Patient informeret' sættes på henvisningen med <Alt+I> eller ved at vælge 'Patient informeret' i højrekliksmenuen.

I 'Opfølgning' kan status 'Svar set' være sat på billeddiagnostisk henvisninger og speciallægehenvisninger med <Alt+S> eller ved at vælge 'Svar set' i højrekliksmenuen.

 

Henvisninger med status 'Patient informeret' og 'Svar set' forsvinder fra oversigten, men kan blive vist ved at vælge <Vis alle> i 'Opfølgning'.

 

Status 'Patient informeret' kan også sættes fra Beskeder.

 

Skærmbillede


Opfølgning henvisninger