Henvisning og svar

<< Klik for at se indhold >>

Henvisning og svar

Status 'Patient informeret' fra 'Beskeder'


Henvisningstyperne røntgen og speciallæge kan få påsat status 'Patient informeret' ved brug af nedenstående funktioner fra 'Beskeder':

 

marker røntgensvar og vælg <Alt+R> eller klik på <Håndteret>.

marker røntgensvar og vælg <F3>.

 

Status 'Patient informeret' kan også sættes i 'Opfølgning'. Læs mere i 'Opfølgning' under afsnittet 'Henvisninger''.

 

Besvar en modtaget sygehushenvisning fra 'Beskeder'


Bemærk! Afsnittet henvender sig til speciallæger.

 

Speciallæger kan besvare en modtaget sygehushenvisning ved brug af nedenstående funktion fra 'Beskeder':

 

marker henvisningen og vælg <F6> eller klik på <Besvar>.

 

I besvarelsen vil typen som standard være markeret til at være 'Bookingsvar', som manuelt kan ændres fra 'Bookingsvar' til en anden type, hvis det i stedet skal være eksempelvis udskrivnings- eller ambulantepikrise. I besvarelsen vil oplysninger fra sygehushenvisningen blive benyttet, eksempelvis vil 'Forløbsnummer' indgå og 'Modtager' vil automatisk være udfyldt med den klinik, der står som 'Henviser' i henvisningen. I tilfælde af systemet ikke kan finde modtageren ud fra hverken lokationsnummer, ydernummer, SOR kode eller SKS kode, vil adresselisten fremkomme og en modtager skal vælges.

 

Afvis en modtaget sygehushenvisning fra 'Beskeder'


Bemærk! Afsnittet henvender sig til speciallæger.

 

Speciallæger kan afvise en modtaget sygehushenvisning ved brug af nedenstående funktion fra 'Beskeder':

 

marker henvisningen og vælg <Shift+F6> eller vælg 'Afvis' i menuen til højreklik.

 

Ved en afvisning skal den oprindelige sygehushenvisning sendes tilbage til afsenderen med en begrundelse for afvisningen. Afvisningen resulterer i en ny henvisningen, som er en kopi af den modtagede sygehushenvisning, hvor feltet 'Afvisningsårsag' er eneste aktive felt og skal udfyldes. I tilfælde af  at systemet ikke kan finde afsenderen ud fra hverken lokationsnummer, ydernummer eller SKS kode, vil adresselisten fremkomme og en modtager skal vælges.

 

Ved afsendelse vil henvisningen fremgå af oversigten i modulet Henvisninger og være af typen 'Afvisning'.