Opfølgning <Ctrl+Alt+O>

<< Klik for at se indhold >>

Opfølgning <Ctrl+Alt+O>

Opfølgning viser status på rekvisitioner, sygehus- og røntgenhenvisninger, dynamiske blanketter, recepter, tilskudsansøgninger, diabetes indberetninger og forløbsplandata.  Det giver mulighed for at følge op på, om der er modtaget svar på rekvisitioner, om der er henvisninger i status kladde og derved aldrig er blevet sendt, om der er nye dynamiske blanketter, om der er receptanmodninger mv. Opfølgning er derved et modul, der anvendes til at sikre, der følges op på de ting, der skal følges op på.

 

Tips & Tricks


Klik for at læse svaret'Spring til' funktionen i Opfølgning

 

Klik for at læse svaretKolonner i Opfølgning