Beskrivelse af skærmbillede

<< Klik for at se indhold >>

Beskrivelse af skærmbillede

'Opfølgning' åbnes med <Ctrl+Alt+O> eller ved hjælp af ikonet fra menuen i øverste venstre hjørne nyt ikon til opfølgning modul

 

Hvert område har sit eget faneblad; rekvisitioner, henvisninger, blanketter, recepter, tilskud, indberetninger og forløbsplandata.

 

Funktioner


Opfølgning har en funktion, hvor der springes til en patient og det aktuelle modul med <Enter> eller ved at vælge 'Gå til' i højreklik. Ved brug af den funktion vil fokus fortsat være på det specifikke faneblad og eventuelle specifikke søgninger vil fortsat være i Opfølgning ved retur hertil efter at have udført selve opfølgningen. I den forbindelse vær opmærksom på, at seneste data hentes ind i Opfølgning ved at opdatere med <F12> - alternativt, når modulet lukkes og åbnes.  

 

Skift visning vha. <Ctrl+Alt+Enter>, der skifter mellem "Alle", "Klinik" og "Bruger".

<Vis alle> viser dem, der ikke kræver videre håndtering  - undtagen Blanketter, som viser de blanketter, der er hentet og ikke afsluttet.

Opdater data med <F12>.

Kolonne sortering kan med fordel anvendes til at give bedre overblik.

 

Skærmbillede


Opfølgning oversigt