Yderligere visningsmuligheder

<< Klik for at se indhold >>

Yderligere visningsmuligheder

Fuld skærm <Ctrl+F8>


Stå i subjektiv, objektiv, undersøgelse eller plan og vælg<Ctrl+F8> for fuld skærm.

 

Kronologisk <F9>


Få vist kronologisk i stort skærmbillede med <F9> og skift tilbage til normal visning ved brug af samme genvej. Hvis dette ønskes som standard, kontaktes EG Healthcare Support.

 

Zoom i Kronologisk


Ved højreklik i Kronologisk i Journalen kan en zoom funktion vælges med 'Zoom'. Vælg zoomfaktor mellem 25 og 200, alt efter hvor stor/lille skrifttype, der ønskes.

 

Hvis der er behov for en anden zoomfaktor, som for eksempel 98, vælges 'Vælg zoomfaktor'. Ved brug af pilene hopper interval med 1 hvor PageUp og PageDown springer med 10.

Bemærk!  Det kan variere alt efter størrelsen på skærmen og selve skærmopsætningen.  

 

Skjul kontakt, der redigeres <F11>


Ved redigering af en kontakt, kan denne skjules med <F11>. Det muliggør, der frit kan bladres rundt i Journalen. Skift tilbage til redigering af kontakten med <F11> eller ved at klikke på linjen med teksten "Kontakten, der redigeres, er skjult her (F11)".

 

 

F11 skjul