Oversigtspanel

<< Klik for at se indhold >>

Oversigtspanel

Oversigtspanelet viser som standard forløb, aktuel medicin og seneste laboratorietal. De kan tilpasses ens speciale til i stedet at vise seneste audiogrammåling, tympanometri måling eller refraktionsmålinger. Rækkefølgen kan sættes op som det ønskes.

Bemærk! Den vertikale visning kræver en skærm med høj opløsning, da det ellers vil skjule selve teksten.

 

Visning af forløb


Forløbsdiagnoser kan have angivet start- og slutdato for hvert forløb.

 

Almen læger: Den 3. dato kolonne angiver, hvornår der sidst er kodet en årskontrol - "0120 Aftalt specifik forebyggelsesindsats" i Ydelser.

Ved kodning af ydelsen 0120 fremkommer en liste med igangværende forløbsdiagnoser, der kan kædes sammen med årskontrollen. Tilknytningen er lavet for at mindske antallet af returregninger og samtidig give et overblik over, hvornår patienten senest har haft en årskontrol. Ydermere fremgår et ikon for kronikerhonorar, hvis patienten er tilmeldt kronikerhonorar til henholdsvis T90 (Diabetes type 2) og/eller R95 (KOL) på den enkelte diagnose.

 

forløb i oversigtspanel

 

Visning af aktuel medicin


En oversigt over patientens aktuelle medicin med dato for, hvornår medicinkortet senest er hentet.

Marker en ordination og spring til modulet med <Enter>.

 

aktuel medicin oversigtspanel

 

Visning af seneste laboratorietal


En oversigt over patientens seneste laboratorietal.

Værdier, hvor klinikken var kopimodtager af et laboratoriesvar, vil ses i nedtonet grå farve og i kursiv skrift.

Marker en måling og spring til modulet med <Enter>.

 

seneste labtal oversigtspanel

 

Visning af audiogram


En oversigt over patientens seneste audiogram måling.

Marker i oversigten og spring til modulet med <Enter>.

 

audiogram i oversigt

 

 

Visning af tymp


En oversigt over patientens seneste tympanometri måling.

Marker i oversigten og spring til modulet med <Enter>.

 

tymp i oversigtspanel

 

Visning af refraktion


En oversigt over patientens seneste refraktionsmålinger.

Marker i oversigten og spring til modulet med <Enter>.

 

refraktion oversigtspanel