Kronikerhonorar

<< Klik for at se indhold >>

Kronikerhonorar

Kronikerhonorar skal benyttes til patienter diagnosticeret med diabetes type-2 og/eller KOL.

Kronikerhonorar er ikke gældende for patienter tilhørende sygesikringsgruppe 2. Hvis en patient er tilmeldt kronikerhonorar og overgår til sygesikringsgruppe 2, oprettes manuelt en afslutningsydelse (0133).

 

For patienter, der er tilmeldt kronikerhonorar, udbetales ikke et beløb for ydelserne til konsultation (0101), e-mail konsultation (0105), telefonkonsultation (0201), videokonsultation (4436) og årskontrol (0120), da de i stedet afregnes under kronikerhonoraret. Ydelserne 0101, 0105, 0201, 4436 og 0120 skal uanset om en patient er tilmeldt/afmeldt kronikerhonorar kodes som vanligt, da systemet selv håndterer dette ved afregning. Alle øvrige ydelser på patienter tilmeldt kronikerhonorar, afregnes ligeledes som vanligt (eksempelvis sygebesøg).

 

Kronikerhonorar tildeles kun den klinik, som patienten tilhører (patientens egen læge). Derfor vil en patient kun være kroniker i den ene klinik, i tilfælde af multiklinik, hvor denne klinik er berettiget til kronikerhonorar, mens den anden klinik er berettiget til ydelser, der eventuelt kodes på patienten. Bemærk! Kronikerhonorar ikonet forudsætter, at patientens egen læge fremgår i feltet 'Læge' på Patienthovedet. Derudover gælder det, at for multiklinik er visning af ikonet afhængigt af om ydernummer for egen læge på patienten er samme ydernummer på den klinik, som brugerens ansvarlige tilhører.

 

Ydelser til kronikerhonorar


Ydelserne 0101, 0105, 0201, 4436 og 0120 skal uanset om patienten er tilmeldt/afmeldt kronikerhonorar kodes som vanligt i EG Clinea.

 

Kronikerhonorar ydelser, som kodes i forbindelse med tilmelding/afmelding af patient til/fra kronikerhonorar fremgår af oversigten nedenfor. Tilmelding til kronikerhonorar kan ske på forskellige måder afhængigt af situationen. Læs 'Tilmelding til kronikerhonorar' på denne side.

 

kronikerhonorarydelser

 

Status på kronikerhonorar


Vil fremgå øverst til venstre i modulet med seneste ydelse relateret til patientens kronikerhonorar samt dato.

 

status kronikerhonorar

 

 

Tilmelding til kronikerhonorar


Hvis patienten diagnosticeres med KOL og/eller diabetes type-2 og skal tilmeldes kronikerhonorar, sker det ved manuelt at kode den relevante kronikerhonorar ydelse 0130, 0131 eller 0132 og samtidig kode en af ydelserne (0101, 0105, 0120, 4436, 0201) sammen med kronikerhonorartilmeldingen.

 

Hvis patienten er til årskontrol med sin KOL og/eller diabetes type-2, kan patienten tilmeldes i forbindelse med kodning af årskontrol ydelsen 0120, hvor systemet automatisk vil spørge om tilmelding til det relevante kronikerhonorar.

 

Hvis patienten er tilmeldt kronikerhonorar med en af de to sygdomme og efterfølgende bliver diagnosticeret og også skal tilmeldes med den anden sygdom, skal patienten frameldes den oprindelige tilmelding og dernæst tilmeldes kronikerhonorar ydelsen gældende for begge. Det sker ved manuelt at kode kronikerhonorar ydelsen 0132 og i den forbindelse sørger EG Clinea automatisk for, at der først kodes 0133 (Afslutningsydelse, kronikerhonorar) og dernæst kodes 0132 (kronikerhonorar, patienter med KOL og diabetes 2). I den forbindelse gælder ligeledes, at der udover den nye kronikerhonorarydelse skal kodes en af ydelserne (0101, 0105, 0120, 4436, 0201).

 

I alle tilfælde vil patientens status for kronikerhonorar fremgå øverst til venstre.

 

Afmelding fra kronikerhonorar


Hvis patienten raskmeldes eller overgår til hospitalet, skal patienten afmeldes kronikerhonorar ved manuelt at kode kronikerhonorar ydelsen 0133 (Afslutningsydelse, kronikerhonorar). Patienten afmeldes kronikerhonorar, hvilket også vil fremgå af status øverst til venstre.

 

Dagskontrol fra Patienthovedet


Dagskontrol håndterer kronikerhonoraret på følgende vis: Kronikerhonoraret for klinikkens kronikere samt ydelser, der er dækket ind under kronikerhonoraret (0101, 0105, 0120, 4436, 0201), indgår ikke i beløbet for dagsomsætningen på udskriften af dagskontrollen. Til forskel herfra vises de fortsat under totalen. Derudover er tilføjet en linie i dagskontrollen, der informerer herom, som altid vil være vist, uanset om klinikken har kronikere.

 

Samleopgørelsen i afregning (Systemmanager -> Ydelsesregistrering -> Afregning)


Samleopgørelsen håndterer kronikerhonorar på følgende vis: Kronikerhonorar ydelser og de dækkede ydelser (0101, 0105, 0120, 4436, 0201) indgår ikke i ydelsesgrupper eller summen for ydelsesgrupper i samleopgørelsen. Ved en fuld beregning af afregningen fremgår et afsnit i samleopgørelsen - 'Kronikerhonorar', som viser alle klinikkens patienter tilmeldt de forskellige kronikerhonorar tilmeldingstyper (0130, 0131 og 0132), samtidig med det honorarbeløb, klinikken har modtaget i den beregnede periode for de tilmeldte patienter. Derudover viser afsnittet, hvor mange af de dækkede ydelser, der er kodet på kronikerhonorar patienter i den beregnede periode samt beløbet for de ydelser. Ydelsesbeløbet på de dækkede ydelser er erstattet af honorarbeløbet, hvor klinikken modtager sidstnævnte uanset tilmeldte patienters antal konsultationer i perioden.

 

Hvis patienten ikke tilhører den klinik, der kodes for, er klinikken ikke berettiget kronikerhonorar, og det vil være ydelserne (0101, 0105, 0120, 4436 og 0201), som sendes til sygesikringen.

 

Ikon for kronikerhonorar


Et globalt ikon fremgå af bundlinien, hvis en patient er tilmeldt kronikerhonorar for klinikken. Holdes musen henover ikonet, vises status - hvilket kronikerhonorar, patienten er tilmeldt, samt hvornår patienten blev tilmeldt.

 

kronikerhonorar bundlinie ikon

 

Et ikon fremgår i patientens journal i oversigten til forløbsdiagnoser på den enkelte diagnose, hvis en patient er tilmeldt kronikerhonorar til henholdsvis T90 (Diabetes type 2) og/eller R95 (KOL).

 

Bemærk! Kronikerhonorar ikonet forudsætter, at patientens egen læge fremgår i feltet 'Læge' på Patienthovedet.

 

kronikerhonorar ikon i journal

 

Skærmbillede


kronikerhonorar i ydelser