Kronikerhonorar

<< Klik for at se indhold >>

Kronikerhonorar

Kronikerhonorar skal benyttes til patienter diagnosticeret med diabetes type-2 og/eller KOL.

Kronikerhonorar er ikke gældende for patienter tilhørende sygesikringsgruppe 2. Hvis en patient er tilmeldt kronikerhonorar og overgår til sygesikringsgruppe 2, skal der manuelt oprettes en afslutningsydelse (0133).

 

For patienter, der er tilmeldt kronikerhonorar, udbetales ikke et beløb for ydelserne til:

- konsultation (0101)

- e-mail konsultation (0105)

- årskontrol (0120)

- videokonsultation (0125)

- e-mailkonsultation med kommunerne (0127)

- telefonkonsultation (0201)

- aftalt telefonkonsultation (0204).

 

Disse afregnes i stedet under kronikerhonoraret. Dog skal de ovennævnte ydelser alligevel kodes som vanligt, da EG Clinea selv håndterer dette i forbindelse med afregning. Alle øvrige ydelser på patienter tilmeldt kronikerhonorar afregnes ligeledes som vanligt (eksempelvis sygebesøg).

 

Kronikerhonorar tildeles kun den klinik, som patienten tilhører (patientens egen læge). Derfor vil en patient kun være kroniker i den ene klinik, i tilfælde af multiklinik, hvor denne klinik er berettiget til kronikerhonorar, mens den anden klinik er berettiget til ydelser, der eventuelt kodes på patienten. Bemærk! Kronikerhonorar ikonet forudsætter, at patientens egen læge fremgår i feltet 'Læge' på Patienthovedet. Derudover gælder det, at for multiklinik er visning af ikonet afhængigt af om ydernummer for egen læge på patienten er samme ydernummer på den klinik, som brugerens ansvarlige tilhører.

 

Ydelser til kronikerhonorar


Ydelserne 0101, 0105, 0120, 0125, 0127, 0201 og 0204 skal - uanset om patienten er tilmeldt/afmeldt kronikerhonorar - kodes som vanligt i EG Clinea.

 

Kronikerhonorar-ydelser, som kodes i forbindelse med tilmelding/afmelding af patient til/fra kronikerhonorar, fremgår af oversigten nedenfor. Tilmelding til kronikerhonorar kan ske på forskellige måder afhængigt af situationen. Læs 'Tilmelding til kronikerhonorar' på denne side.

 

kronikerhonorarydelser

 

Status på kronikerhonorar


Vil fremgå øverst til venstre i modulet med seneste ydelse relateret til patientens kronikerhonorar samt dato.

 

status kronikerhonorar

 

Tilmelding til kronikerhonorar


Hvis patienten diagnosticeres med KOL og/eller diabetes type-2 og skal tilmeldes kronikerhonorar, sker det ved manuelt at kode den relevante kronikerhonorar ydelse 0130, 0131 eller 0132 og samtidig kode en af ydelserne (0101, 0105, 0120, 0125, 0127, 0201, 0204) sammen med kronikerhonorartilmeldingen.

 

Hvis patienten er til årskontrol med sin KOL og/eller diabetes type-2, kan patienten tilmeldes i forbindelse med kodning af årskontrol ydelsen 0120, hvor systemet automatisk vil spørge om tilmelding til det relevante kronikerhonorar.

 

Hvis patienten er tilmeldt kronikerhonorar med én af de to diagnoser og efterfølgende også skal tilmeldes med den anden diagnose, skal der blot manuelt kodes ydelsen 0132 (Kronikerhonorar, patienter med KOL og diabetes 2)). Her spørger EG Clinea om det aktuelle kronikerhonorar skal ændres til det nye, hvortil der skal vælges "Ja".

I den forbindelse gælder ligeledes, at der, udover den nye kronikerhonorarydelse, skal kodes en af ydelserne (0101, 0105, 0120, 0125, 0127, 0201, 0204).

 

I alle tilfælde vil patientens status for kronikerhonorar fremgå øverst til venstre.

 

Hvis I har glemt at tilmelde kronikerhonorar på patienten, skal I, så snart I opdager det, kode den relevante kronikerhonorar-ydelse, og sætte ydelsesdatoen tilbage til den dag, hvor honoraret skal gælde fra. Det er vigtigt, at datoen sættes korrekt, når ydelsen kodes, da dette ikke kan rettes efterfølgende. Vær også opmærksom på, om der er kodet nogle af ydelserne nævnt i toppen af dette kapitel, efter ydelsesdatoen, som evt. skal korrigeres.

 

Afmelding fra kronikerhonorar


Hvis patienten raskmeldes eller overgår til hospitalet, skal patienten afmeldes kronikerhonorar ved manuelt at kode kronikerhonorar ydelsen 0133 (Afslutningsydelse, kronikerhonorar). Patienten afmeldes kronikerhonorar, hvilket også vil fremgå af status øverst til venstre.

 

Kronikerhonorar når patienten skifter læge


Hvis patienten skifter læge, skal den tidligere læge ikke foretage noget i forhold til kronikerhonoraret, men den nye læge skal ved første konsultation/årskontrol tilmelde patienten kronikerhonorar på ny.

 

Dagskontrol fra Patienthovedet


Dagskontrol håndterer kronikerhonoraret på følgende vis: Kronikerhonoraret for klinikkens kronikere samt ydelser, der er dækket ind under kronikerhonoraret (0101, 0105, 0120, 0125, 0127, 0201, 0204), indgår ikke i beløbet for dagsomsætningen på udskriften af dagskontrollen. Til forskel herfra vises de fortsat under totalen. Derudover er tilføjet en linje i dagskontrollen, der informerer herom, som altid vil være vist, uanset om klinikken har kronikere.

 

Samleopgørelsen i afregning (Systemmanager -> Ydelsesregistrering -> Afregning)


Samleopgørelsen håndterer kronikerhonorar på følgende vis: Kronikerhonorar-ydelser og de dækkede ydelser (0101, 0105, 0120, 0125, 0127, 0201, 0204) indgår ikke i ydelsesgrupper eller summen for ydelsesgrupper i samleopgørelsen. Ved en fuld beregning af afregningen fremgår et afsnit i samleopgørelsen - 'Kronikerhonorar oversigt samt ydelser erstattet af honorarbeløbet'.

Afsnittet dækker over kolonnerne:

- 'Type' som angiver typen af kronikerhonorar.

- 'Patienter', som viser det samlede antal patienter tilmeldt de forskellige kronikerhonorartyper (0130, 0131 og 0132), uanset hvornår tilmeldingen til kronikerhonorar er sket.

- 'Honorarbeløb', som angiver hvor stort et honorarbeløb klinikken får i denne afregningsperiode for det konkrete kronikerhonorar.

- 'Dækkede ydelser' som angiver hvor mange ydelser på det pågældende kronikerhonorar der er dækket i denne afregningsperiode, samt

- 'Ydelsesbeløb' angiver det samlede ydelsesbeløb fra alle ydelserne i kolonnen 'Dækkede ydelser'. Vær dog opmærksom på, at klinikken kun får udbetalt beløbet stående i kolonnen 'Honorarbeløb'

 

Kronikerhonorar oversigt

 

Hvis patienten ikke tilhører den klinik, der kodes for, er klinikken ikke berettiget kronikerhonorar, og det vil være ydelserne (0101, 0105, 0120, 0125, 0127, 0201, 0204), som sendes til sygesikringen.

 

Ikon for kronikerhonorar


Et globalt ikon fremgå af bundlinjen, hvis en patient er tilmeldt kronikerhonorar for klinikken. Holdes musen henover ikonet, vises status - hvilket kronikerhonorar, patienten er tilmeldt, samt hvornår patienten blev tilmeldt.

 

kronikerhonorar bundlinie ikon

 

Et ikon fremgår i patientens journal i oversigten til forløbsdiagnoser på den enkelte diagnose, hvis en patient er tilmeldt kronikerhonorar til henholdsvis T90 (Diabetes type 2) og/eller R95 (KOL).

 

Bemærk! Kronikerhonorar ikonet forudsætter, at patientens egen læge fremgår i feltet 'Læge' på Patienthovedet.

 

kronikerhonorar ikon i journal

 

Skærmbillede


kronikerhonorar i ydelser