Bundlinje

<< Klik for at se indhold >>

Bundlinje

Bundlinjen nederst i EG Clinea


Består af felter, der vises uanset, hvor man som bruger er i EG Clinea. I EG Clinea applikationen viser felterne bruger-, klinik- og patient specifikke felter afhængigt af speciale, der anvendes. Mens bundlinjen i for eksempel Systemmanager og Statistik udelukkende viser bruger- og klinik specifikke informationer.

 

Kort beskrivelse af felterne i bundlinjen for EG Clinea applikationen


Der er 11 felter i bundlinjen, hvoraf de to felter er afhængig af speciale, der anvendes.

 

1: Antal henvisninger, der er tilbage på en patient med skift af baggrundsfarve til gul ved to gange tilbage, rød ved en eller ingen gang tilbage, eller til grøn, hvis der er en ny henvisning, som endnu ikke er taget i brug. Feltet er altid blankt for alment praktiserende læger.

2: Antal patienter i akutkøen, hvor det er defineret antal patienter, der skal resultere i enten gul eller rød blinkende farve. Det er muligt at definere en anden kø end akutkøen.

3: Antal opgaver, der har dags dato, i opgavelisten, som er opsat på brugeren. Overskrides datoen for en opgave, vil baggrundsfarven skifte til rød.

4: Antal beskeder, som har status 'Ikke overførte'/'Ikke godkendte'/'Fejl' (sidstnævnte samlet fra indbakke, udbakke, sendt) i 'Beskeder'.

5:  Patienten har cave med indikation for dette med enten advarselsfarve eller valgt temafarve.

6:  Patienten har adgang til Patientportalen eller ønsker elektronisk svar. Hold musen hen over for at se, hvilke funktioner patienten har adgang til.  

7: Patienten er tilmeldt kronikerhonorar. Hold musen hen over for at se, hvilket kronikerhonorar patienten er tilmeldt, samt hvornår patienten blev tilmeldt. Feltet er altid blankt for speciallæger.

8: Klinikkens navn.

9:  Patientens klinik læge.

10:  Patientens næste tid.

11: Ansvarlig bruger/bruger, der er logget ind.

 

Eksempler på bundlinjen for EG Clinea applikationen afhængig af speciale


Afhængigt af EG Clinea applikation;

 

Alment praktiserende læge med kronikerhonorar tilmeldt patient, hvor indikation for cave er med advarselsfarve:

bundlinien med alle felter almen

 

Alment praktiserende læge med kronikerhonorar tilmeldt patient, hvor indikation for cave  er med valgt temafarve:

bundlinien med alle felter almen uden advarselsfarve for cave

 

Speciallæge med et antal henvisninger tilbage på patienten:

bundlinien med alle felter speciallæger

 

Speciallæge med en ny henvisning modtaget på patienten, som endnu ikke er taget i brug:

bundlinien med alle felter speciallæger 2