Brugere

<< Klik for at se indhold >>

Brugere

Oprettelse og forskellig brugerrelateret opsætning foretages fra Systemmanager -> System -> Brugere.

 

Der kan ikke oprettes flere brugere med samme initialer i samme klinik. Ved samme brugernavn i flere klinikker, skal der ved login vælges klinik.

 

En bruger kan som hovedregel ikke slettes, medmindre brugeren aldrig har lavet noget i EG Clinea. Årsagen er, at brugeren står som ansvarlig for sit arbejde i systemet og det lagres bag om EG Clinea. En bruger kan derimod gøres inaktiv, hvilket anvendes i tilfælde af en kollega stopper med at arbejde i klinikken.

 

En bruger vil få låst sin konto i tilfælde af 5 mislykkede login forsøg. I oversigten over 'Brugere' vil brugerens konto være vist med grå skrift. En låst bruger er ikke deaktiveret og kan fortsat vælges som eksempelvis ydelsesansvarlig. Kontoen kan låses op af en anden bruger i klinikken, der har administratorrettigheder og derved adgang til Systemmanager. Læs trinvis eksempel her.  

 

Se videoen 'Opret bruger i EG Clinea' i afsnittet til videoer.

 

Læs trinvis eksempel på opret bruger/lås bruger op.

Læs trinvis eksempel på samlet forløb ved oprettelse af bruger.

 

Funktioner og felter


Opret bruger med <Ins>.  

Ret bruger med <F2>.

 

Fornavn er brugerens fornavn.

Efternavn er brugerens efternavn.

Brugernavn er initialer på den nye bruger (maks. 10 karakterer).

Password er det password, brugeren skal logge ind med første gang. Husk at bekræfte password.

Brugertype angives fra liste, som fremkommer med <Ins>. Læge, Sekretær, Sygeplejerske. Brugertyper, der ikke er på listen, angives som sekretær.

Opgaveliste definerer køen, der bruges som opgaveliste og som vises i bundlinjen.

Autorisationsnr. skal kun udfyldes, hvis brugeren er enten læge eller sygeplejerske. Autorisationsnr. fås hos Sundhedsstyrelsen.

CPR-nr. på brugeren kan angives.

CVR-nr. udfyldes for klinikker med flere ydernr./CVR-nr.

Fakturaprefix anvendes ved flere klinikker, hvor der kan vælges at køre med et prefix på fakturanr., som f.eks. ydernr., så der kan skelnes mellem klinikkerne.

Titel angives, hvis det ønskes, at der i forbindelse med udstedelse af recepter skal defineres en titel på udsteder på recepten. Opret titler med <Ins>.

E-mail på brugeren kan angives.

 

Markering ud for nedenstående angiver brugerens rettigheder:

Administrator skal markeres, hvis brugeren skal have adgang til systemmanager.

Aktiv skal markeres for at brugeren kan logge på EG Clinea.

Assisterende speciallæge kan benyttes til at angive, at en læge er uddannelseslæge/vikar. Alle ydelser taget af denne bruger vil automatisk være markeret som assisterende speciallæge. Brugeren vil ikke kunne vælges som kliniklæge på patienterne.

Gennemtving klinik kan benyttes ved bestemt multiklinik opsætning, hvor markering betyder, at der altid benyttes den klinik, brugeren er logget ind i - uafhængigt af patientens kliniklæge.

EDI godkend skal markeres, hvis oprettelse af meddelelser i modulerne 'Sendte svar' (dog undtaget E-konsultationer, da disse sendes fra EG Clinea uden efterfølgende godkendelse) og i 'Henvisninger' skal godkendes automatisk, så disse forsendelser ikke skal via en læge til godkendelse først. Kan tilvælges på brugertyper, der ikke er Læge.

Standard kan markeres, hvis brugeren arbejder for flere ydernumre i samme klinik og ønsker et af disse valgt som standard ved log ind i EG Clinea.

Vis resume skal markeres, hvis resume skal vises på patienthovedet i stedet for relationer.

Ydelsesansvarlig skal markeres, hvis brugeren skal fremgå i listen over ansvarlig i ydelsen. Brugeren vil ligeledes fremgå i oversigten over brugere under Afregning.

Vis opdateringsinformation skal have fjernet sin markering, hvis brugeren ikke ønsker at få vist information om opdatering ved opstart af EG Clinea.

Rekvisitionsansvarlig skal markeres, hvis brugeren skal kunne vælges som ansvarlig, når der oprettes en rekvisition. Denne rettighed er automatisk tilvalgt for brugere af typen 'Læge'. Dette er derfor en tilvalgsmulighed for brugere af typen 'Sekretær' og 'Sygeplejerske'.

 

<Tilladelser>

Angiv rettigheder på brugerniveau ved at til- og fravælge i 'Tilladelser for...', som åbnes med <Alt+i> eller ved hjælp af knappen.

Det kan også defineres, hvilke rettigheder en ny bruger automatisk skal have. Det defineres i 'Standard tilladelser', hvor det vil gælde for alle nye brugere.

 

<Mobil>

Mobil adgang kan aktiveres i 'Mobil adgang', som åbnes med <Alt+B> eller ved hjælp af knappen.  

 

Skærmbillede


System - Brugere