Tilladelser på brugerniveau

<< Klik for at se indhold >>

Tilladelser på brugerniveau

På oversigten over en brugers tilladelser i 'Systemmanager' > 'System' > 'Brugere' > Knappen 'Tilladelser', kan den pågældende brugers tilladelse/adgang til de enkelte moduler i EG Clinea opsættes som ønsket.

 

Som standard vil alle brugere være opsat til standardtilladelsen som den er defineret af klinikken under 'Systemmanager' > 'System' > 'Tilladelser'.

Checkboksen i kolonne 'Standard' vil derfor være markeret med et flueben på disse brugere.

Når checkboksen i kolonnen 'Standard' er markeret, vil markeringerne i checkboksene 'Læs' og 'Skriv/Ret' være inaktive, men dog vise værdierne fra standardtilladelsen.

 

Hvis en markering i 'Standard'-kolonnen fjernes, dvs. hvis den pågældende tilladelse ikke skal være standardtilladelsen, vil de to øvrige checkbokse blive aktive og kan herefter tilpasses med den ønskede tilladelse for den pågældende bruger.

 

De enkelte tilladelser er fordelt på emnerne Kalendere, Køer, Moduler og Systemmanager og kan opsættes via fanebladene øverst i vinduet.

 

Skærmbillede


systemmanager-brugere - tilladelser