Afregning

<< Klik for at se indhold >>

Afregning

Afregning til sygesikringen foretages fra Systemmanager -> Ydelsesregistrering -> Afregning.

 

I afregningsbilledet er der forskellige funktioner som at få vist en samleopgørelse, få vist en regning og statistik. Læs mere om funktionerne her.

 

Opdeling af skærmbilledet


Skærmbilledet er delt i tre dele: Klinik, Bruger og Beregning.

 

I klinik er de klinikker, der er oprettet i systemet. Vælg den aktuelle klinik og gå videre til brugere. Som standard er 'Alle brugere' markeret som er det, der skal sendes til sygesikringsafregning.

 

I brugere er angivet navnene på alle de brugere, der er oprettet i klinikken og som har markering ved Ydelsesansvarlig på sin bruger.  Det er muligt at markere en bruger, hvis det ønskes at kunne se, hvor mange ydelser den ene bruger har lavet over en periode.

Bemærk! Hvis der er en bruger ved navn 'EM-DATA A/S' er det den bruger, som vi medarbejdere hos EG Clinea i nogle tilfælde har været nødt til at anvende. Der vil aldrig være lavet ydelser af denne bruger, hvorfor den blot skal ses bort fra ved afregning.

 

I beregning er flere muligheder.  Laves en afregning til sygesikringen, er det vigtigt at vælge 'Fuld'. Laves afregning på en enkelt dags ydelser, vælges dags dato. Eller hvis det ikke er dags dato, der ønskes vist, vælges delvis og datoerne vælges. Husk, at der i feltet 'måned' skal stå nummeret for den måned, der ønskes vist også hvis det er en delvis afregning. Vælges 'Fuld' og 'Uge' beregner fra mandag-søndag i den uge, der er valgt beregning for. Husk, at vælges der i fuld uge fx om fredagen, vil eventuelt arbejde udført lørdag og søndag ikke blive medtaget i beregningen.

 

Vigtigt! Inden knappen <Beregn> vælges, tjekkes 'Alle Brugere' er markeret i Brugere-feltet, og at 'Fuld' ovre i højre side i 'Beregning' er markeret, samt perioden er korrekt.

 

Skærmbillede


systemmanager - afregning - skærmbillede eksempel multiklinik