Funktioner

<< Klik for at se indhold >>

Funktioner

I 'Afregning' er der flere funktioner, som er beskrevet nedenfor.

 

Fejl og bemærkninger


Efter beregningen er kørt, kan der være tilfælde, hvor 'Fejl og bemærkninger' fremkommer.

Der skal skelnes mellem de to typer.

 

Ud for de patienter hvor der står fejl, vil der IKKE foregå nogen afregning til sygesikringen.  Fejlene skal rettes og afregningen foretages igen.

 

De mest hyppige fejl er:

der ikke er fuldt CPR-nummer

der på henvisningen ikke er opgivet noget ydernr. på den henvisende læge. (Kun gældende for læger med henvisningsspeciale).
Hvis denne fejl forekommer, læs afsnittet ”Ydelsesregistrering”. Denne fejl forekommer ofte hvis der er kodet på patienten inden henvisningen er kommet ind i systemet og/eller egen læge mangler på patientforsiden.

 

En bemærkning, der ofte forekommer, er, at patienten er oprettet med nationalitetskode og CPR-nummer. EG Clinea gør her blot opmærksom på at, der afregnes efter nationalitetskoden.

 

Samleopgørelse


Få vist en samleopgørelse med <Samleopg> eller <Alt+S>. Samleopgørelsens udseende varierer ud fra speciale.

 

De to første linjer angiver specialenavnet sammen med kliniknavn efterfulgt af afregningsperiode.

Herefter er ydernr. samt adressen og postnummer angivet.

Efterfølgende ses alle ydelseskoderne delt ind i grupper (grundydelser, tillægsydelser, osv.) samt den samlede pris for gruppen.

Nederst ses en lille statistik på hvor mange patienter, der er lavet afregning for - både for grp 1+2 og samlet for alle de andre sygesikringsgrupper.

 

Udskriv ved at vælge <OK>. Ønskes den ikke udskrevet, vælges <Annuller>.

 

Bemærk! Korrigerede ydelser vises ikke i den måned, hvor de er kodet, men i den måned, de er korrigeret, da der påsættes korrektionsdato.

Bemærk! Det er muligt at vælge en privat samleopgørelse, som viser samtlige fakturaer oprettet på grp.1 og grp.2 patienter. Det forudsætter, at indstillingen hertil er valgt, hvortil EG Healthcare Support skal kontaktes.

Bemærk! Kronikerhonorar ydelser og de dækkede ydelser (oplistet i afsnittet Kronikerhonorar) indgår ikke i ydelsesgrupper eller summen for ydelsesgrupper i samleopgørelsen.

 

Send EDI

Når beregningen er lavet og samleopgørelsen set på, kan afregningen overføres ved at vælge <Send Edi> eller <Alt+E>. Afregningen vil så ved næste send og modtag, der udføres, sendes afsted til den pågældende region.

 

Vis regning


Her ses alle de regninger, som er i systemet for alle sygesikringsgrupper.

Hvilken sygesikringsgruppe der skal vises, vælges øverst ved at stå i feltet 'Sygesikringsgruppe' og vælge <Ins>.

 

Patienter og CPR-nummer fremgår af venstre side, hvor en markeret patient vil vise regningen i højre side.

 

Statistik


Få et overblik over antallet af ydelser, der er givet i den givne afregningsperiode.

 

Bemærk! For øjenlæge specialet vil der pr. 01.01.2020 blive tilføjet ydelserne 0111, 0112 og 0401 til beregningen af procentudregningen på ydelserne 2001-2005 holdt op mod grundydelser.