Ydelser

<< Klik for at se indhold >>

Ydelser

Ydelser består af 3 dele; ydelser, tidskoder og takster og håndteres fra Systemmanager -> Ydelsesregistrering -> Ydelser.

 

Læs trinvis eksempel på et samlet forløb med oprettelse af egen ydelse, tilføjelse af takster og niveauopdeling.

 

Ydelser


Ydelser viser alle de ydelser, der er oprettet.

 

Der kan tilvælges visning af kolonnen 'Gyldig til'. Heri fremgår dato for, hvornår en ydelse er udgået. Kolonnen tilføjes ved at højreklikke på en anden kolonne og vælge Vælg kolonner.

 

Opret og slet grund- og tillægsydelser. Læs mere i afsnittet Opret ydelse.

Læs eventuelt også om nummerserier, der automatisk opdateres af EG Clinea.

 

Tidskoder


Tidskoder svarer til tidspunktet på dagen. Der er forskellige takster alt efter hvilket tidspunkt på dagen, ydelsen gives.

Her vælges tidskode 1, 2, osv. eller vagt A, B eller C, i henhold til gældende ydelsesliste.

 

Bemærk! EG Clinea stiller sig automatisk på tidskode 1, hvilket er den, der svarer til almindelig dagstakst.

 

Hvis der ønskes tilføjet/rettet i taksterne på en bestemt tidskode på en bestemt ydelse, markeres den ønskede ydelse i venstre side af skærmen. Herefter markeres den ønskede tidskode øverst til højre og takster angives i feltet 'Takster'.

Ændring af takster på tidskoder i systemmanager

 

Se afsnittet nedenfor for vejledning til opdatering af takster.

 

Takster


Takster viser priserne på den markerede ydelse.  

 

Åbn 'Opdater takster' med <F2> og angiv de forskellige takster for de respektive sygesikringsgrupper.

VIGTIGT! Dette skal være grundtaksten, da klinikkens procentsats automatisk tillægges af EG Clinea bagefter.

 

Grp. 2 Egenbetaling kan bruges til de gruppe-2-patienter, som selv skal betale noget for en konsultation.

Privat regning kan bruges til de selvbetalende ydelser, som skal gå uden om sygesikringen, som eksempelvis vacciner.

Sættes taksten her i 'Opdater takster' vil det automatisk komme på ved valg af ydelsen i EG Clinea.  

 

Med eller uden moms kan angives på beløbet, hvorefter systemet selv udregner momsen. Såfremt moms er markeret ved oprettelse af ydelsen, vil der fremkomme en knap til <Moms> på vinduet, hvor takster indsættes. I nedenstående tilfælde er der indtastet 125 kr. ekskl. moms - ved tryk på knappen moms vises beløbet inkl. moms.

 

systemmanager - ydelser - opdater takster ex moms   systemmanager - ydelser - opdater taktser inkl moms

 

Skærmbillede


Systemmanager ydelser