Ydelser

<< Klik for at se indhold >>

Ydelser

Ydelser består af 3 dele; ydelser, tidskoder og takster og håndteres fra Systemmanager -> Ydelsesregistrering -> Ydelser.

 

Læs trinvis eksempel på et samlet forløb med oprettelse af egen ydelse, tilføjelse af takster og niveauopdeling.

 

Ydelser


Ydelser viser alle de ydelser, der er oprettet.

 

Opret og slet grund- og tillægsydelser.  Læs mere i afsnittet Opret ydelse.

Læs eventuelt også om nummerserier, der automatisk opdateres af EG Clinea. .

 

Tidskoder


Tidskoder svarer til tidspunktet på dagen. Der er forskellige takster alt efter hvilket tidspunkt på dagen, ydelsen gives.

Her vælges tidskode 1, 2, osv. eller vagt A eller B, i henhold til gældende ydelsesliste.

 

Bemærk! EG Clinea stiller sig automatisk på tidskode 1, hvilket er den, der svarer til almindelig dagstakst.

 

Hvis der ønskes tilføjet/rettet i taksterne på en bestemt tidskode på en bestemt ydelse, markeres den ønskede ydelse i venstre side af skærmen. Herefter markeres den ønskede tidskode øverst til højre og takster angives i feltet 'Takster'.

Ændring af takster på tidskoder i systemmanager

 

Se afsnittet nedenfor for vejledning til opdatering af takster.

 

Takster


Takster viser priserne på den markerede ydelse.  

 

Åbn 'Opdater takster' med <F2> og angiv de forskellige takster for de respektive sygesikringsgrupper.

VIGTIGT! Dette skal være grundtaksten, da klinikkens procentsats automatisk tillægges af EG Clinea bagefter.

 

Grp. 2 Egenbetaling kan bruges til de gruppe-2-patienter, som selv skal betale noget for en konsultation.

Privat regning kan bruges til de selvbetalende ydelser, som skal gå uden om sygesikringen, som eksempelvis vacciner.

Sættes taksten her i 'Opdater takster' vil det automatisk komme på ved valg af ydelsen i EG Clinea.  

 

Med eller uden moms kan angives på beløbet, hvorefter systemet selv udregner momsen. Såfremt moms er markeret ved oprettelse af ydelsen, vil der fremkomme en knap til <Moms> på vinduet, hvor takster indsættes. I nedenstående tilfælde er der indtastet 125 kr ekskl. moms - ved tryk på knappen moms vises beløbet inkl. moms.

 

systemmanager - ydelser - opdater takster ex moms   systemmanager - ydelser - opdater taktser inkl moms

 

Skærmbillede


Systemmanager ydelser