Opret ydelse

<< Klik for at se indhold >>

Opret ydelse

Takstydelser oprettes af systemet, hvorfor det primært er ved behov for private ydelser, at oprettelse af ydelser vil blive aktuel.

Ydelseskoder 0001-0099 kan bruges til private ydelser. Disse ydelseskoder bliver ikke opdateret ved takstopdatering.

 

Funktioner og felter


Opret ydelse ved at have fokus i ydelser og vælge <Ins>. Såvel grundydelser som tillægsydelser oprettes i listen.

Ret ydelse ved at markere ydelsen og vælge <F2>.

Slet ydelse ved at markere og vælge <Delete>.

 

Ydelseskode er et 4-cifret nummer for koden. Hvis kodenummeret er mindre end 4 cifre, skrives automatisk 0 foran. Vær opmærksom på oprettelse af egne ydelser (se nedenfor).

Tæller udfyldes af specialer med henvisningspligt til at definere om en ydelse skal tælle for en hel (1,0) konsultation eller kun 0,5 eller 0,33. Skal ydelsen ikke tælle som en konsultation, udfyldes det ikke.

Moms er markering for, at ydelsen skal tillægges moms/er momspligtig.

Analog. kode bruges til at angive om en ydelse skal analogiseres, hvor det i feltet angives, hvilken ydelse man analogiserer fra. Den nye ydelseskode skrives derfor stadig i feltet 'Ydelseskode'.

Varenr.: Udfyldes feltet 'Varenr.', vil ydelseskoden på denne ydelse, når der udskrives faktura eller afsendes e-faktura, blive erstattet med den angivne tekst i feltet 'Varenr.' Dette kan benyttes, da nogle regioner har fået nye sagsstyringssystemer til læsning og håndtering af modtagne e-fakturaer. Feltet understøtter både tal og bogstaver.        

Beskrivelse anvendes til at skrive navnet på ydelsen, som der dels kan søges på i EG Clinea, men som også vil fremgå på udskrevne fakturaer.

Finanskontonr. anvendes i det tilfælde, der er integration til EG Finans. I feltet indtastes det kontonr., ydelsen skal bogføres på.

 

Privatydelser (egne ydelser) vil blive foreslået som fakturaer ved kodning. Derfor er det kun nødvendigt med en pris i 'Privat regning'/'Fakturabeløb'.

Ydelseskoder 0001-0099 kan bruges til private ydelser, såsom attester mv.

Læs trinvis eksempel på et samlet forløb med oprettelse af egen ydelse, tilføjelse af takster og niveauopdeling.

 

Skærmbillede


Indsæt ydelse i Ydelser