Trinvis eksempler

<< Klik for at se indhold >>

Trinvis eksempler

De trinvise eksempler kan udføres efter at have åbnet Systemmanager med <Ctrl+Alt+A> eller fra menuen og derefter valgt Ydelsesregistrering -> Ydelser i menuen.

 

Opret ydelse <Ins>


1.Sørg for at fokus er i 'Ydelser'.

2.Tast <Ins> eller vælg <Ny> for at oprette ny ydelse.

3.Vinduet til 'Indsæt ydelse' fremkommer.

4.Udfyld ydelsesoplysninger i felterne.

    Læs eventuelt forklaring til felterne i afsnittet 'Funktioner og felter'.

5.Vælg <OK> for at gemme ydelsen.

6.EG Clinea viser meddelelse om, at ydelsen er oprettet og niveauopdelt som grundydelse og privatmarkeret. Vælg <OK>.

7.Vælg <Luk> for at lukke 'Ydelser'.

 

Tilføj/Rediger takster til ydelse (grundydelse eller tillægsydelse)


1.Marker ydelsen i 'Ydelser', som skal have tilføjet takster.

2.Sæt fokus i 'Takster' og tast <F2> eller vælg 'Ret' for at redigere.

3.Vinduet til 'Opdater takster' fremkommer.

4.Udfyld takstbeløb i felterne.

5.Vælg <OK> for at gemme taksterne.

6.Vælg <Luk> for at lukke 'Ydelser'.