Modtagere

<< Klik for at se indhold >>

Modtagere

Funktioner


Vælg modtager til listen med <Ins>. Læs trinvis eksempel til aktivering af e-konsultation.

Slet modtager fra listen med <Del>.

Ret den markerede modtager på listen med <F2>. Her kan visning af brugertype tilvælges/fjernes via checkboksen 'Vis brugertype'. Hvis brugertype tilvælges, vises det efter brugernavnet på Patientportalen, når patienter skal vælge en modtager til en e-konsultation. Den valgte indstilling afspejles i kolonnen 'Vist navn' på listen over modtagere.

 

Skærmbillede


Systemmanager - e-moduler - modtagere