Hjælpelinje

<< Klik for at se indhold >>

Hjælpelinje

Hjælpelinjen nederst i EG Clinea


Fremkommer ved fokus i et felt i det tilfælde, der er funktioner/genveje, som kan anvendes i det pågældende felt.

Hjælpelinjen varierer afhængigt af felt, der er i fokus, og kan være særlig brugbar, hvis der er tvivl om brugen af et felt.

 

Eksempler på hjælpelinjen


Eksempel: Feltet 'Post/By' på Patienthovedet.

 

Post_by_hjælpelinie

 

I feltet er det muligt at;

vælge postnummer/by fra liste med <Ins>

rette postnummer/by med <F2>

slette postnummer/by med <Del>

 

Eksempel: Kalender med fokus på en booket tid.

 

Kalender_hjælpelinje

 

Orange pil yderst til højre i hjælpelinjen, betyder det, at flere genveje kan vises. Klik på pilen og en linje 2 fremkommer med genveje.