Hovedmenu

<< Klik for at se indhold >>

Hovedmenu

Ikoner, centreret linje og faneblade


Øverst til venstre er små ikoner til at åbne:

Ny EG Clinea <Ctrl+Å>

Beskeder <Ctrl+E>

Opfølgning <Ctrl+Alt+O>

Statistik

Dataanalyse

Intras - Bemærk! Kræver tilkøb

Menu til 'Hjælp' <F1> og 'Om EG Clinea' <Alt+F1>

 

Øverst centreret linje viser:

Modulnavn, patientoplysninger med CPR-nr., patientnavn, alder, sygesikringsgruppe og dags dato.

 

Faneblade til at få adgang til:

Menu

Moduler

Kalender

 

Hovedmenu inkl intras ikon

 

Linjen med moduler


Kaldes også for "Båndet" og indeholder samtlige moduler, der er adgang til. Bemærk, at de tilgængelige moduler i klinikken kan afvige fra ovenstående skærmbillede, da det afhænger af klinikkens speciale.

Båndet kan være synligt hele tiden, men det kan også minimeres for bedre udnyttelse af skærmen.

 

minimer båndet inkl intras ikon        bånd minimeret inkl. intras ikon        bånd minimeret med mulighed for at maksimere inkl intras ikon

Bånd maksimeret med mulighed for at minimere                        Bånd minimeret                                        Bånd minimeret med mulighed for at maksimere

 

Menuen


Aktiveres fra øverste venstre hjørne og indeholder funktioner, som vist nedenfor.

 

De sidste 13 patienter vises til højre i skærmbilledet. Visningen er brugerspecifik og bibeholdes, når EG Clinea lukkes ned.

Få vist en længere patienthistorik vha. 'Forrige patienter' <Ctrl+Alt+F>.

 

menu - inklusiv forrige patienter inkl intras ikon