Hovedmenu

<< Klik for at se indhold >>

Hovedmenu

Ikoner, centreret linje og faneblade


Øverst til venstre er ikoner til at åbne:

Ny EG Clinea <Ctrl+Å>

Beskeder <Ctrl+E>

Opfølgning <Ctrl+Alt+O>

Statistik

Intras Bemærk! Kræver tilkøb.

Menu til 'Hjælp' <F1> og 'Om EG Clinea' <Alt+F1>

 

Øverst centreret linje viser:

Modul navn, CPR-nr., patientnavn, alder, sygesikringsgruppe og dags dato.

 

Faneblade til at få adgang til:

Menu

Moduler

Kalender

 

Hovedmenu inkl intras ikon

 

Linien med moduler


Kaldes også for "Båndet" og indeholder samtlige moduler, der er adgang til.

Båndet kan være synligt hele tiden, men det kan også minimeres for bedre udnyttelse af skærmen.

 

minimer båndet inkl intras ikon       bånd minimeret inkl. intras ikon         bånd minimeret med mulighed for at maksimere inkl intras ikon

 Bånd maksimeret med mulighed for at minimere                       Bånd minimeret                                               Bånd minimeret med mulighed for at maksimere

 

Menuen


Aktiveres fra øverste venstre hjørne og indeholder funktioner, som vist nedenfor.

 

De sidste 13 patienter vises til højre i skærmbilledet. Visningen er bruger specifik og bibeholdes, når EG Clinea lukkes ned.

Få vist en længere patienthistorik vha. 'Forrige patienter' <Ctrl+Alt+F>.

 

menu - inklusiv forrige patienter inkl intras ikon