Vertikal visning

<< Klik for at se indhold >>

Vertikal visning

For bedre udnyttelse af widescreen kan skiftes til vertikal visning, hvor oversigtspanelet er placeret ude til højre i stedet for øverst (se skærmbillede).

 

Det forudsætter indstillingen Journal -> Oversigtspanel -> 'Vis vertikalt' har fjernet markering i 'Brug standardværdi' og i stedet sat markering i 'Aktiveret''. Læs mere om, hvordan en indstilling kan ændres her. Første gang modulet åbnes efter indstillingen er sat til vertikal visning, skal skillelinjerne justeres med musen ved at trække i området med 'prikker' på bjælken.

 

Skærmbillede (vertikal visning)


journal oversigt