Udskrift

<< Klik for at se indhold >>

Udskrift

Udskriftsmulighederne i EG Clinea indeholder mulighederne Standard, Dialog, Vedhæft, Digital post, PDF og Sammensæt.

De viste muligheder kan variere ud fra, hvad der er muligt at udskrive i programmerne. Derudover er forudsætningen for udskriftsmuligheden Digital post tilkøb af digital-post-integrationen i EG Clinea.

 

Den udskriftsmulighed, der er markeret og derved valgt som udskriftsform, vil hele tiden fremgå visuelt længst til højre i programmet ud for fanebladene ved hjælp af et ikon (illustreret nederst). Udskrivning foretages som vanligt i de forskellige moduler i EG Clinea, Systemmanager mv., hvor resultatet af udskrivningen vil afhænge af den valgte udskriftsform ved brug af <F5> eller <Shift+F5>.

 

Generelt til udskriftsfunktionerne


De første to muligheder Standard og Dialog omhandler fysiske udskrifter/udskrivning til en printer. Der er ingen begrænsninger, og de to muligheder er tilgængelige i samtlige programmer, hvorfra der kan udskrives.

 

De næste tre muligheder Vedhæft, Digital post og PDF resulterer alle i PDF filer, hvor forskellen består i, hvortil filen sendes. Der er begrænsninger i hvilke data, der kan udskrives, og generelt vil kun 'PDF' være tilgængelig i andre programmer udover EG Clinea.

 

Muligheden Sammensæt fungerer anderledes end de andre og er kun tilgængelig i EG Clinea.

 

Bemærk! Der er bevidst nogle begrænsninger i udskriftsmulighederne ud fra sikkerhedsvurderinger eller tekniske begrænsninger fx på tværs af programmer. Som altid anbefales at være ekstra opmærksom i en tilvænningsperiode, når det gælder ny funktionalitet.

 

Standard


Udskriver alle udskrifter, hvor der følges, hvad der er opsat for de forskellige moduler i Indstillinger.

 

Dialog


Vil for hver udskrivning åbne printer dialogen med mulighed for at vælge en anden printer, anden bakke mv. til ens udskrift. Det vil fortsat være den printer, der er angivet i Indstillinger, der er valgt som standard i denne dialog.

 

Vedhæft


Danner PDF filer af det udskrevne, som vil være tilgængelig for vedhæftning på patienten i oversigten over mulige filer ved valg af 'Vedhæft' i et modul. Forudsætter en patient er søgt frem i Patienthovedet, og når patienten ryddes, slettes de dannede filer.

 

Digital post


Bemærk! Funktionen Digital post forudsætter tilkøb.

Danner PDF filer af det udskrevne klar til udsendelse til den digitale postkasse mit.dk. Læs mere om mit.dk til det primære sundhedsvæsen her: https://virksomheder.mit.dk/sundhedsvaesenet

 

Bemærk venligst følgende, før der sendes digital post til patienten:

Digital post, som er sendt til patienten før d. 14.12.2022 vil kun ligge i patientens e-Boks. Al digital post, som sendes til patienten efter denne dato, vil kun ligge i patientens digitale postkasse på mit.dk.

Patienten skal have givet samtykke til at modtage digital post.

Det anbefales at gøre patienten opmærksom på, at brevet sendes til patientens digitale postkasse på mit.dk. Første gang der sendes digital post via mit.dk fra klinikken til en patient, sendes der automatisk en notifikationsmail til patienten om, at de har modtaget ny post, som de skal logge på mit.dk for at læse. Når patienten opretter sig på mit.dk, kan de opsætte notifikationer om fremtidig post. Hvis patienten ikke har en e-mailadresse registreret i EG Clinea, vises information om dette ved forsøg på forsendelse. Der kan således ikke garanteres for notifikation til patienten om at de har fået ny post på mit.dk.

 

I dialogen til 'Send til digital post' er der mulighed for at sende til patient, pårørende (hvis patienten er under 15 år) eller til en bruger i klinikken (illustreret nedenfor).

'Send til patient' forudsætter patienten er søgt frem i Patienthovedet, har fuldt CPR-nummer og er fyldt 15 år. 'Patient' er som standard valgt, hvis patienten opfylder disse krav.

'Send til pårørende' er som standard valgt, hvis patienten er under 15 år. Her vises navne på de relationer, der er registreret som forældre eller værge. Vælg en relation som modtager ved at sætte flueben ud for personen. Hvis patienten ikke har nogen relationer registreret, eller hvis den relation, der vises, ikke er den man ønsker at sende til, så højreklik under Modtager og vælg 'Helt relationer' (eller brug <Ctrl+Ins>). Herved hentes der oplysninger om relationer fra CPR-registret, så en anden relation kan vælges. Relationerne hentes kun ned for at kunne vælges til dette formål, og gemmes derfor ikke blandt patientens relationer.

'Send til bruger' er muligt, hvis EG Clinea-brugeren er aktiv og har et CPR-nummer angivet i Systemmanager på sin bruger. 'Send til bruger' vil være den eneste valgmulighed, hvis ingen patient er søgt frem i Patienthovedet.

Få vist udskriften ved at vælge 'Vis' <Alt+V> i 'Send til digital post'.

 

Der vil altid blive oprettet et følgebrev med patientens og klinikkens adresseoplysninger. Følgebrev samt selve dokumentet til patienten vises i Beskeder. Ved afsendelse til patientens digitale postkasse på mit.dk, vil følgebrevet være det, der bliver vist ved åbning af forsendelsen i mit.dk, mens dokumentet fra klinikken vil være den vedhæftede fil hertil.

 

En udskriftsskabelon til 'Digital post følgebrev' ses i Systemmanager. Følgebrevet kan tilrettes i forhold til tilgængelige systemfelter samt 'friteksten', som i skabelonen er sat til at være 'Vedhæftet brev fra lægen.'

 

Hvis patienten ikke har mit.dk, eller ikke har givet samtykke til digital post, påhviler det klinikken at finde en anden løsning - f.eks. printe dokumentet og sende det med brevpost i stedet.

Bemærk! Tidligere, da e-Boks blev brugt som den digitale postkasse, stod Nets Share for at sende brev i de tilfælde, hvor patienten ikke havde e-Boks mod et mindre gebyr. Med udfasningen af e-Boks og implementeringen af mit.dk er dette nu klinikkens opgave.

 

send til digital post - patient under 15

 

PDF


Danner PDF fil af det udskrevne, som resulterer i en dialog, hvor filnavn- og placering skal angives. Med implementering af denne mulighed er 'Gem til PDF' fjernet de steder, dette var muligt i EG Clinea.

 

Sammensæt


Udskriver alle udskrifter samlet i ét PDF dokument i den rækkefølge, der udskrives i. Det samlede dokument vil ikke indeholde fortløbende sidehoved, sidefod og sidetal. Når der er udskrevet mindst én gang, vil der fremkomme en pil på Sammensæt, hvorefter Sammensæt igen kan klikkes på for at afslutte det sammensatte dokument (illustreret). Når et sammensat dokument er afsluttet ved valg af en af ovenstående muligheder, er det muligt at få benyttet det sammensatte dokument, men ikke muligt at redigere i eller tilføje til dokumentet.

 

Send til vedhæftning afslutter dokumentet, hvorefter det er tilgængeligt under <Vedhæft> funktionen på patienten.

 

Send til digital post afslutter dokumentet og bringer dialogen frem ligesom ved 'Send til digital post' udskrivningsfunktionen. Bemærk! Fortrydes og vælges <Annuller>, vil det sammensatte dokument blive ryddet, og der skal startes forfra.

 

Gem til PDF resulterer i et PDF dokument, hvor der vælges, hvor der skal gemmes på computeren.

 

Kassér fjerner alt i det sammensatte dokument, og der kan startes på ny.

 

 

Skærmbilleder


fanebladet udskrifter

 

sammensæt vælg udskriftsform

 

Indstilling


Standard er på forhånd valgt som udskriftsform ved start af alle programmer. Når en af de andre muligheder vælges, vil den valgte mulighed blive markeret og nu være valgt som udskriftsform. Afhængig af en indstilling kan vælges imellem aldrig automatisk at skifte tilbage til standard, altid automatisk at skifte tilbage til standard efter endt udskrift eller altid automatisk at skifte tilbage til standard, når en patient ryddes.

 

Indstillingen er tilgængelig og kan ændres ved at åbne Indstillinger og vælge Printere -> Opsætning.

 

Begrænsninger


Der er bevidst visse begrænsninger i forbindelse med udskriftsmulighederne, hvor de enkelte funktioner ikke kan benyttes ud fra sikkerhedsmæssige vurderinger, fx indhold af andre personers CPR-numre, eller tekniske begrænsninger på tværs af programmer.

 

'Vedhæft':

Udskrivning af kalendere, køer, dagskontroller, indkaldelsesbreve og tidskort for andre patienter end den patient, der er slået op på Patienthovedet. Det samme gælder multimarkering og udskrivning af indkaldelsesbreve og tidskort. Forsøges nævnte funktioner mens 'Vedhæft' er valgt, vil en dialog fremkomme om, at det ikke er muligt.

 

'Digital post':

Udskrivning af indkaldelsesbreve og tidskort for andre patienter end den patient, der er slået op på Patienthovedet. Det samme gælder multimarkering og udskrivning af indkaldelsesbreve og tidskort. Derudover er der funktioner, som er begrænset til kun at være mulige ved send til klinikkens brugere og ikke til patienter. Disse er de resterende begrænsninger nævnt ved 'Vedhæft'.

 

'PDF':

I Media er udskrivning af PDF'er til PDF ikke mulig.  Er der behov for at få PDF'er fra Media gemt ud på computeren, skal der i stedet, som normalt, benyttes 'Gem som' funktionen i Media.

 

'Sammensæt':

DRK Journalskemaer, indkaldelsesbreve eller tidskort kan ikke indgå i sammensætninger. Yderligere kan der ikke sammensættes fra andet end EG Clinea, derved kan Media filer på patienten ikke indgå i sammensætninger.