Vis audio

<< Klik for at se indhold >>

Vis audio

Skift visning mellem 'Vis audio'/'Skjul audio' med <Alt+A>. Patientens audiometri målinger vil blive vist.

 

Der er mulighed for at vælge audiogrammet, tympanometri målingen skal knyttes til - tilknytningen vises i form af et ikon til højre for datoen.

 

Skærmbillede


vis audio i tymp