Funktioner

<< Klik for at se indhold >>

Funktioner

Funktioner


Indtast manuel måling med <Ctrl+Ins>.

Indlæs fra apparat med <Ins>. Reflekser vises i indlæst rækkefølge.

Slet en måling med <Del>.

 

Udskriv inkl. reflekser med <F5> ved at ændre udskriftsskabelonen i Systemmanager. Få vist flere tymp kurver samtidig ved multimarkering af målinger.

 

Tilknyt kun højre/venstre del af en tymp til et audiogram i stedet for hele tympen.

Fjern tilknytning til et audiogram via højreklik menu og valg af 'Fjern tilknytning'.