Trinvis eksempler

<< Klik for at se indhold >>

Trinvis eksempler

Multimarker flere kontakter i journalen og medsend disse i e-blanket


1. Søg patienten frem i Patienthovedet.

2. Vælg fanebladet 'Udskrifter' og klik på 'Vedhæft' for at vælge denne udskriftsform. 'Vedhæft' knappen markeres og ikonet for 'Vedhæft' ses yderst til højre, også ved efterfølgende skift mellem moduler.

3. Åbn Journal og fremkald multimarkeringskolonnen med <Shift+Ctrl+M> eller blot ved at multimarkere med <Ctrl+klik> eller <Shift+klik>. Marker de journalkontakter, der skal vedhæftes til e-blanketten.

4. Vælg <F5> 'Udskriv' eller <Shift+F5> 'Udskriv markerede' for at udskrive de markerede kontakter med den valgte udskriftsform 'Vedhæft'. Bemærk! Hvis der ikke er anvendt multimarkering, vil <F5> vil udskrive alle kontakter fra den sidst markerede og frem til dags dato.

5. Åbn Blanket og vælg den blanket, der skal have medsendt journaludskriften af de valgte kontakter.

6. Vælg knappen <Vedhæft> eller anvend genvejen <Alt+V>. Det åbner skærmbilledet til 'Vedhæftede filer'.

7. Journaludskriftet fremgår som PDF fil i oversigten med filnavnet 'Journalkontakter' og har dags dato. Ønskes filen vist, dobbeltklik på filen i oversigten til venstre.

8. Vælg filen og <OK> eller <Alt+O> for at vedhæfte filen til e-blanketten.

9. Send e-blanketten. Ryd patienten og modulerne lukkes automatisk.  

 

Læs mere om multimarkering i journalen.

 

Sammensæt et dokument med flere journalkontakter og målinger i Laboratorietal, som vedhæftes til e-konsultation.


1. Søg patienten frem i Patienthovedet.

2. Vælg fanebladet 'Udskrifter' og klik på 'Sammensæt' for at vælge denne udskriftsform. 'Sammensæt' markeres og ikonet for 'Sammensæt' ses yderst til højre, også ved efterfølgende skift mellem faneblade.

3. Åbn Journal og fremkald multimarkeringskolonnen med <Shift+Ctrl+M> eller blot ved at begynde at multimarkere med <Ctrl+klik> eller <Shift+klik>. Marker de journalkontakter, der skal sammensættes i dokumentet.

4. Vælg <F5> 'Udskriv' eller <Shift+F5> 'Udskriv markerede' for at udskrive de markerede kontakter med den valgte udskriftsform 'Sammensæt'. Bemærk! Hvis der ikke er anvendt multimarkering, vil <F5> vil udskrive alle kontakter fra den sidst markerede og frem til dags dato.

5. Åbn Laboratorietal og vælg de målinger, der skal sammensættes til dokumentet.

6. Vælg <F5> for at udskrive de markerede kontakter til den valgte udskriftsform 'Sammensæt'.

7. Vælg fanebladet 'Udskrifter'. 'Sammensæt' har fået en pil, der indikerer, at der er valgmuligheder for, hvad der skal ske med det sammensatte dokument. Klik på 'Sammensæt' for at få vist mulighederne.

8. Vælg 'Send til vedhæftning'.

9. Åbn Sendte svar og vælge <Ins> for at sende ny e-konsultation.

10. Klik på knappen <Vedhæft> eller anvend genvejen <Alt+V>. Det åbner skærmbilledet til 'Vedhæftede filer'.

11. Det sammensatte dokument fra trin 3 og trin 4 fremgår som PDF fil i oversigten med filnavnet 'Sammensat dokument' og har dags dato. Ønskes filen vist, dobbeltklik på filen i oversigten til venstre.

12. Vælg filen og <OK> eller <Alt+O> for at vedhæfte filen til e-konsultationen.

13. Send e-konsultationen. Ryd patienten og modulerne lukkes automatisk.  

 

Det sammensatte dokument kan naturligvis vedhæftes til andet end e-konsultation, som eksempelvis til e-blanket.

 

Sammensæt et dokument med flere epikriser fra Modtagne svar


1. Søg patienten frem i Patienthovedet.

2. Vælg fanebladet 'Udskrifter' og klik på 'Sammensæt' for at vælge denne udskriftsform. 'Sammensæt' markeres og ikonet for 'Sammensæt' ses yderst til højre, også ved efterfølgende skift mellem faneblade.

3. Åbn Modtagne svar og multimarker med <Ctrl+klik> eller <Shift+klik>. Marker de epikriser, der skal sammensættes i dokumentet.

4. Vælg <F5> for at udskrive de markerede epikriser til den valgte udskriftsform 'Sammensæt'.

5. Vælg fanebladet 'Udskrifter'. 'Sammensæt' har fået en pil, der indikerer, at der er valgmuligheder for, hvad der skal ske med det sammensatte dokument. Klik på 'Sammensæt' for at få vist mulighederne.

6. Vælg ønsket valgmulighed fra listen.

7. Ryd patienten og modulerne lukkes automatisk.