Multimarkering

<< Klik for at se indhold >>

Multimarkering

Multimarkering


Er anvendelig flere steder, som eksempelvis i Kalenderen for at flytte flere tider fra en dag til en anden dag, i Opfølgning for at håndtere flere på én gang.

 

I Journalen er multimarkering særlig anvendelig til at udvælge flere kontakter i journalen for efterfølgende at udskrive, knytte til forløb, kopiere til lægebrev/henvisning/blanket samt slette - på én gang og meget mere. Journalen har fået tilføjet en multimarkeringskolonne. Hold <Ctrl> nede og klik samtidig på forskellige linjer (i vilkårlig rækkefølge)  - flere linjer markeres.

 

Eksempler på multimarkering i Opfølgning


Hold <Shift> nede og klik på første og sidste ønskede linje - alle linjer fra først markerede til sidst markerede linje markeres.

 

opfølgning med markering med ctrl         opfølgning markering med shift

5 linjer markeret ved brug af <Ctrl>                                                     5 linjer til samme modtager ved brug af <Shift>