Kolonne tilpasning

<< Klik for at se indhold >>

Kolonne tilpasning

Tilpas kolonner


I nogle tabeloversigter er det muligt på udvalgte kolonner at flytte på kolonnerne, tilføje/fjerne kolonner, ændre bredde på kolonner. Ændringer foretaget i en tabeloversigt vil blive gemt på den enkelte bruger.

 

Generelt


Udvalgte kolonner kan flyttes rundt ved at trække i kolonnens navn eller tilføjes/fjernes ved at anvende højreklik og <Vælg kolonner>. Kolonnebredden ændres ved at trække i skillelinjen mellem to kolonner. Sortering kan ske på de forskellige kolonner for et bedre overblik ved at klikke på kolonnenavn.

 

Tilføj/Fjern kolonner


Tilføj kolonner

1.Højreklik i kolonneoverskriften.

2.Klik på menupunktet 'Vælg kolonner'.

3.Vinduet 'Vælg kolonner' fremkommer. Alle kolonner, der kan tilvælges, vises i en liste, hvor dem med markering vil fremgå af tabeloversigten.

4.Vælg de kolonner, som ønskes vist, ved at sætte markering ud for dem.

5.Vælg <OK> for at gemme ændringer.

6.De valgte kolonner er tilføjet i tabeloversigten.

 

Fjern kolonner

1.Højreklik i kolonneoverskriften.

2.Klik på menupunktet 'Vælg kolonner'.

3.Vinduet 'Vælg kolonner' fremkommer. Alle kolonner, der kan fravælges, vises i en liste, hvor dem med markering vil fremgå af tabeloversigten.

4.Vælg de kolonner, som ikke ønskes vist, ved at fjerne markering ud for dem.

5.Vælg <OK> for at gemme ændringer.

6.De valgte kolonner er fjernet i tabeloversigten.

 

vælg kolonner til tips og tricks afsnit

 

Flyt kolonner


Klik med venstre musetast på kolonnenavnet, hold tasten inde og træk kolonnen hen til ønsket placering og slip.

 

flyt kolonne 2

 

 

Ændre kolonnebredde


Tag fat i stregen med musen, lige midt mellem 2 kolonner med musen, og hold venstre musetast nede og træk til ønsket bredde.

 

Mouseover


Få vist hele teksten ved at placere musen ved felterne uden at skulle udvide kolonnerne.

 

Faldende eller stigende sortering på kolonner


Sorteringen aktiveres ved at klikke på den aktuelle kolonne, hvor en lille pil til højre for kolonnens navn indikerer om sorteringen er stigende eller faldende.

Har en kolonne en fastsat standardsortering - f.eks. (men ikke udelukket til) visse kolonner i Kø og i Labtal - kan man nulstille en manuelt foretaget sortering og dermed vende tilbage til standardsorteringen ved at holde CTRL-tasten nede på tastaturet og herefter klikke på den kolonne der er sorteret på.