Tilpasning af feltstørrelser

<< Klik for at se indhold >>

Tilpasning af feltstørrelser

Tilpasning af felters størrelser


I flere af modulerne i EG Clinea er der mulighed for at gøre nogle felter i modulet større eller mindre alt efter behov, herunder (men ikke udelukkende) modulerne: Beskeder, Kalender, Journal, Medicin, Laboratorie, Modtaget, Vaccination, samt flere moduler under Systemmanager.

 

Et felt kan tilpasses, når rammen på en (eller flere) af feltets sider indeholder to rækker af små prikker.

Når dette er tilfældet kan man, ved at holde venstre museknap nede på den pågældende ramme, trække rammen enten til højre eller venstre - eller op eller ned og dermed gøre feltet større eller mindre efter behov.

 

Klikkes en enkelt gang med musen på en sådan ramme, vil hele dette felt i det pågældende modul blive skjult. Feltet åbnes igen, ved at klikke på rammen på ny.

 

Ændringer på størrelsen på de enkelte felter i EG Clinea vil blive gemt på den pågældende bruger og dermed husket, når brugeren logger ind i EG Clinea igen.

 

Eksempler på felter der kan tilpasses i størrelsen


Eksempel fra EG Clineas kalendermodul, hvor køen/kalenderen kan gøres større/mindre ved at trække i den viste ramme.

Klikkes en enkelt gang på denne ramme, vil køen i højre side blive skjult. Køen vil kunne aktiveres på ny ved igen at klikke på rammen, der nu vil være placeret yderst til højre i kalendermodulet.

 

Tilpas feltstørrelse - kalender

 

Eksempel fra EG Clineas journalmodul, hvor feltet med oversigtspanelet/journalkontakterne kan gøres større/mindre (den markerede lodrette ramme) og hvor højden på de enkelte oversigtspaneler kan gøres højere eller lavere (de markerede vandrette rammer).

Klikkes en enkelt gang på den lodrette ramme, vil hele oversigtspanelet til højre blive skjult, men vil kunne fremkaldes igen ved at klikke på rammen, der nu vil være placeret yderst til højre i journalmodulet.

Klikkes en enkelt gang på en af de vandrette rammer, vil det til rammen tilhørende oversigtspanel blive skjult, men vil kunne fremkaldes igen ved at klikke på rammen, der nu vil være placeret enten øverst eller nederst i journalmodulet.

 

Tilpas feltstørrelse - journal