Opret kontakt

<< Klik for at se indhold >>

Opret kontakt

Opret kontakt


Opret ny kontakt med <Ins> eller ved blot at begynde at skrive i Journalen. Det åbner redigeringsvinduet nederst i skærmbilledet.

Opret ny kontakt med seneste kontaktdiagnose med <Alt+Ins>.

Opret ny kontakt med forløb med <Shift+Ins>.

Opret ny kontakt ved brug af frase med <Ctrl+F>.

 

Notatet gemmes automatisk, når en patient forlades eller ved <Alt+Z> (knappen <Luk>). Gem manuelt med <Alt+G> (knappen <Gem>).

Ved klik på <Annuller>, spørger EG Clinea, om den påbegyndte kontakt skal gemmes.

 

Redigeringsvinduet


Dags dato og 'Diagnose ej påført' påføres automatisk mens fokus er i Subjektiv - klar til at skrive.

Skift mellem felter med <tabulatortasten>.

 

Der er fire standardtypografier. Flere kan oprettes i Systemmanageren.

 

S O U P kan slås til og fra, samt blive vist i kronologisk. Ved søgning i Journalen er det særlig anvendeligt.

S - subjektiv

O - objektiv

U - undersøgelse

P - plan

 

Skærmbillede


Opdeling quick foto