Diverse

<< Klik for at se indhold >>

Diverse

Forskellige opsætninger og funktioner i EG Clinea håndteres fra Systemmanager -> Diverse.

 

Det er funktioner som indlæsning af patientfortegnelse, tilgang til eksterne programmer samt muligheden for at låse modul(er) op - se nedenfor. Derudover er der tilgang til opsætning af automatisk forløb og opsætning af udskrifter.

 

Indlæs patientfortegnelse


Muligheden for at indlæse patientfortegnelser håndteres i EG Clinea fra Systemmanager -> Diverse -> Indlæs patientfortegnelse.

 

EG Clinea understøtter den fulde patientfortegnelse, der indeholder alle klinikkens patienter.

Ved indlæsning af patientfortegnelse vil alle patienter, der har egen læge i klinikken men som ikke indgår i filen, blive markeret passanter. Der ændres ikke status på patienter med anden egen læge, hvis de ikke indgår i filen.

 

Felter, der indlæses:

Fornavn/efternavn (Bemærk! Afhængig af en indstilling)

Adresse/Postnummer

Sygesikringsgruppe

Note

Egen læge

Status (passant)

Relationer

 

Andre programmer


Muligheden for at tilgå eksterne moduler håndteres fra Systemmanager -> Diverse -> Andre programmer.

 

Genveje til eksterne programmer, som Finansmodul eller Lønmodul, kan oprettes og udføres af EG Healthcare.