Diverse

<< Klik for at se indhold >>

Diverse

Forskellige opsætninger og funktioner i EG Clinea håndteres fra Systemmanager -> Diverse.

 

Det er funktioner som indlæsning af patientfortegnelse, tilgang til eksterne programmer samt muligheden for at låse modul(er) op - se nedenfor. Derudover er der tilgang til opsætning af automatisk forløb og opsætning af udskrifter.

 

Indlæs patientfortegnelse


Indlæsning af patientfortegnelser håndteres i EG Clinea fra Systemmanager -> Diverse -> Indlæs patientfortegnelse.

 

EG Clinea understøtter den fulde patientfortegnelse, der indeholder alle klinikkens patienter.

Når en patientfortegnelse ønskes indlæst, skal indlæsningsfilen først vælges.

Når 'Indlæs patientfortegnelse' vælges fra menupunktet Systemmanager > Diverse, vil der automatisk poppe et vindue op, hvorfra man kan navigere sig frem til, hvor den downloadede patientfortegnelse er placeret.

 

Når filen er valgt, vil indlæsningen begynde.

 

Når indlæsningen er tilendebragt, vil man få vist en oversigt over passanter og tilføjede patienter. Denne liste kan udskrives, hvis det ønskes.

 

Når en patientfortegnelse er indlæst vil feltet 'Art' på Patienthovedet automatisk blive opdateret efter følgende kriterier:

- Patient med status 'Egen', som har klinikkens ydernummer som egen læge, og ikke er med på patientfortegnelsen, vil blive ændret til 'Passant'

- Patient med status 'Egen', som har egen læge i en af de andre klinikker i databasen (hvis der er tale om en klinik med flere ydernumre), men som ikke er med på patientfortegnelsen, vil forblive registreret som 'Egen'

- Patient med status 'Egen', som ikke har klinikken som egen læge og ikke findes i andre klinikker i databasen (hvis der er tale om en klinik med flere ydernumre) og som ikke er med på patientfortegnelsen, vil blive ændret til 'Passant'

- Hvis patient er med på patientfortegnelsen, som indlæses, vil status blive sat til 'Egen', uanset hvilken status patienten måtte have inden indlæsningen

 

Felter, der indlæses med patientfortegnelsen:

Fornavn/efternavn (Bemærk! Afhængig af en indstilling)

Adresse/Postnummer

Sygesikringsgruppe

Note

Egen læge

Art

 

Andre programmer


Muligheden for at tilgå eksterne moduler håndteres fra Systemmanager -> Diverse -> Andre programmer.

 

Genveje til eksterne programmer, som Finansmodul eller Lønmodul, kan oprettes og udføres af EG Healthcare.