Automatisk forløb

<< Klik for at se indhold >>

Automatisk forløb

Opsætning af automatiske forløb foretages i Systemmanager -> Diverse -> Automatisk forløb.

 

Eksempler på anvendelse af automatisk forløb fra journalen kan læses mere om i afsnit til Journal, Katarakt, Refraktiv kirurgi, OtoKir.

 

Opdeling af skærmbilledet


Øverst defineres selve forløbet med tilhørende forløbsdiagnose (eller henvisningsdiagnose).

Nederst defineres de kontakter, der forekommer kronologisk i valgte forløb.

 

Skærmbilledet nedenfor viser eksempel på automatiske forløb oprettet for almenlæge.

Bemærk! 'Kontakter' vil i bestemte tilfælde yderligere have tilføjet kolonnen 'Type' sammen med 'Navn' (ikke illustreret).

 

Skærmbillede


automatisk forløb systemmanager