Kontakter

<< Klik for at se indhold >>

Kontakter

Funktioner og felter


Opret ny kontakt på et forløb med <Ins>.

Rediger en kontakt på et forløb med <F2>.

Slet en kontakt på et forløb med <Del>.

 

Navn er en fri tekst, som beskriver kontakten. Vises ikke andre steder og har kun til formål at give overblik i forbindelse med definering af automatiske forløb.

 

Bemærk! Nedenstående 3 felter vises kun i bestemte tilfælde.

Kontakttype er de kontakttyper, der kan defineres.

Sideangivelse angiver om brugeren skal spørges om sideangivelse, når kontakten oprettes i journalen.

Overfør side angiver, om sideangivelse skal kunne overføres som en del af frasen fra foregående kontakt. Dette kræver, at der angives <side> i frasen.

 

Koder skal indeholde alle de koder (diagnoser, operationer, procedurer mm.), der som udgangspunkt skal angives, når kontakten oprettes i journalen.

Bemærk! Hvis 'Sideangivelse' ovenfor er slået til, vil der automatisk blive angivet sideangivelse som diagnose på kontakten i journalen.

 

Kodeforkort./Ydelser gør det muligt at koble ydelser til aktuelt forløb. Kodeforkortelse kan anvendes eller ydelser kan indsættes. Der vil være markering i "Vis form i journal" - som standard, hvilket betyder, at ved oprettelse af det aktuelle forløb i journalen skal brugeren bekræfte kodningen (her er det også muligt at redigere i eventuelt tillægsydelser). Hvis fluebenet undlades kodes automatisk, uden at brugeren gøres opmærksom på dette.

Bemærk! For henvisningspligtige speciallæger er det ikke muligt at opsætte ydelseskoder under automatisk forløb, da ydelserne skal tilknyttes en henvisning.

 

Subjektiv, objektiv, undersøgelse og plan anvendes til fritekst og fraser, der ønskes anvendt, når kontakten oprettes. Brug af minus-fraser er mulig. Læs mere her.

Bemærk! De enkelte vil kun fremgå af vinduet, hvis de er aktiveret i journalens indstillinger.

 

Skærmbillede


automatisk forløb rediger kontakt