Trinvis eksempel

<< Klik for at se indhold >>

Trinvis eksempel

Opret automatisk forløb


Opret forløb

1.Åbn Systemmanager med <Ctrl+Alt+A> eller fra menuen og vælg Diverse -> Automatisk forløb.

2.Vinduet 'Automatisk forløb' fremkommer.

3.Sørg for at fokus er i 'Forløb' (øverste halvdel af vinduet) og tast <Ins> eller højreklik og vælg 'Ny' for at oprette nyt forløb.

4.Vinduet 'Opret forløb' fremkommer.

5.Udfyld felterne. Læs eventuelt forklaring til felterne i afsnittet 'Funktioner og felter'.

6.Vælg <OK> for at gemme.

 

Opret forløbskontakter

7.Sørg for at fokus er i 'Kontakter' (nederste halvdel af vinduet) og tast <Ins> eller højreklik og vælg 'Ny' for at oprette nyt forløb.

8.Vinduet 'Opret forløbskontakt' fremkommer.

9.Udfyld felterne afhængigt af speciale og behov. Læs eventuelt forklaring til felterne i afsnittet 'Funktioner og felter'.

     Feltet 'Koder' udfyldes ved at fokus er i Koder og tast <Ins> eller højreklik og vælg 'Indsæt' for at indsætte kode.

     Vinduet til diagnoser fremkommer og kode kan søges, markeres og vælges med <OK>, <Enter> eller dobbeltklik.  

 

    'Kodeforkortelser' kan vælges ved at have fokus i feltet  og tast <Ins> eller højreklik og vælg 'Vælg' for at indsætte kodeforkortelse.

    Vinduet 'Vælg kodeforkortelse' fremkommer og kode kan søges, markeres og vælges med <OK>, <Enter> eller dobbeltklik.

 

    Feltet 'Ydelseskoder' udfyldes ved at fokus er i Ydelser og tast <Ins> eller højreklik og vælg 'Ny' for at indsætte ydelseskode.

    Vinduet 'Vælg grundydelse' fremkommer og kode kan søges, markeres og vælges med <OK>, <Enter> eller dobbeltklik.

   

    Tillægsydelser kan indsættes ved at fokus er i Ydelser og tast <Shift+Ins> eller højreklik og vælg 'Ny und.' for at indsætte tillægsydelse.

    Vinduet 'Vælg tillægsydelse' fremkommer og kode kan søges, markeres og vælges med <OK>, <Enter> eller dobbeltklik.

 

    Journaltekst tilføjes i felterne 'Subjektiv', 'Objektiv', 'Undersøgelse' og 'Plan'.

         

10. Skal flere forløbskontakter oprettes, gentages trin 7-9.

11. Vælg <OK> for at gemme.