Forløb

<< Klik for at se indhold >>

Forløb

Funktioner og felter


Opret et forløb med <Ins>.

Rediger et forløb med <F2>.

Slet et forløb med <Del>.

 

Navn er en fri tekst, som beskriver forløbet, og som vises, når et nyt forløb ønskes oprettet i journalen.

 

Kopi notat markeres, hvis det sidste dannede journalnotat på dette automatisk forløb skal kopieres med ind i fremtidige notater i samme automatiske forløb. Når sidste opsatte journalkontakt i forløbet er nået, vil alle efterfølgende <F6> videreføre det, der er skrevet i den journalkontakt, der fortsættes med <F6>.

 

Diagnose angiver diagnosen for selve forløbet. Denne diagnose angives i journalen i forløbsdiagnoser. Kan være en kronisk diagnose eller den diagnose patienten er henvist til egen klinik med.

 

Checkboksen Vis forløbsdiagnose markeres hvis forløbet skal vises i forløbsoversigten, når det oprettes i journalen.

 

Bemærk! Vinduet vil i bestemte tilfælde yderligere have tilføjet et valg vedrørende 'Type', hvor der vælges mellem Journal, Refraktiv Kirurgi eller Katarakt (ikke illustreret).  

 

Skærmbillede


automatisk forløb rediger