LPR indberetning

<< Klik for at se indhold >>

LPR indberetning

Ved anvendelse af forløb i forbindelse med indberetning til LPR, skal skabeloner til automatisk forløb oprettes lig andre automatiske forløb og kontakter.  

Når et automatisk forløb får sat markering i 'LPR forløb' vil der på de enkelte kontakter være mulighed for at opsætte LPR oplysninger, hvorved de oplysninger altid er forudfyldt ved brug af forløbet. Ved anvendelse af det enkelte forløb i EG Clinea kan de forudfyldte oplysninger altid ændres.

 

LPR oplysningerne for et LPR3 forløb er opdelt i grundoplysninger om selve forløbet og oplysninger, som skal angives for hver enkel kontakt i forløbet. Grundoplysningerne opsættes altid på den første kontakt, der oprettes i forløbet, og kan kun redigeres herfra - både ved opsætning i Systemmanageren og ved efterfølgende brug af forløbet i EG Clinea. Alle efterfølgende kontakter i forløbet vil arve de opsatte grundoplysninger.

 

Opret automatisk forløb med indberetning til LPR


Opret LPR forløb

1.Åbn Systemmanager med <Ctrl+Alt+A> eller fra menuen og vælg Diverse -> Automatisk forløb.

2.Vinduet 'Automatisk forløb' fremkommer.

3.Sørg for at fokus er i 'Forløb' (øverste halvdel af vinduet) og tast <Ins> eller højreklik og vælg 'Ny' for at oprette nyt forløb.

4.Vinduet 'Opret forløb' fremkommer.

5.Udfyld felterne og sæt markering i 'LPR forløb'.

6.Vælg <OK> for at gemme.

 

Opret forløbskontakter

1.Bliv i Systemmanager -> Diverse -> Automtisk forløb. Sørg for at fokus er i 'Kontakter' (nederste halvdel af vinduet) og tast <Ins> eller højreklik og vælg 'Ny' for at oprette nyt forløb.

2.Vinduet 'Opret forløbskontakt' fremkommer.

3.Udfyld felterne afhængigt af speciale og behov.

a.Der tilføjes 'Koder' ved at sætte fokus i 'Koder' og taste <Ins>, eller højreklikke og vælg 'Indsæt'. Vinduet til diagnoser fremkommer og kode kan søges, markeres og vælges med <OK>, <Enter> eller dobbeltklik.

b.Teksten i 'Subjektiv' er til angivelse af journaltekst.

4.'LPR' angives ved at vælge knappen <LPR> eller bruge genvejen <Alt+L>.

5.Vinduet 'Landspatientregister oplysninger' fremkommer.

6.Udfyld med relevante oplysninger i de inddelte områder, 'Forløb', 'Henvisning', 'Betaling' og 'Kontakt'.

a.Se afsnittet nedenfor for uddybende beskrivelse af de oplysninger, der skal angives.

b.Grundoplysningerne om forløb, henvisning og betaling nedarves til de efterfølgende forløbskontakter.

7.Skal flere forløbskontakter oprettes, gentages trin 1-6.

8.Vælg <OK> for at gemme.

 

Uddybende til felter i 'Landspatientregister oplysninger'


Det er muligt at knytte en elektronisk henvisning via feltet 'Tilknyttet henvisning'. Ved klik på feltet åbner en liste over patientens modtagne henvisninger, som har modtagelsesdato før eller på LPR3-forløbets startdato. Hvis der kun findes én henvisning, vælges henvisningen automatisk. Herefter overføres oplysninger fra henvisningen til vinduet 'Landspatientregister oplysninger' vedr. henvisnings-oprettelsesdato/klokkeslæt, henvisningstype, fritvalg samt ekstern henviser. LPR-forløbsnummer fra henvisningen overføres ligeledes til LPR3-forløbet, dette er dog ikke synligt.

Hvis der, ved afsendelse af LPR3-forløb, ikke er valgt en elektronisk henvisning, vises en advarsel om dette. Det er dog ikke påkrævet at knytte en elektronisk henvisning til et LPR3-forløb inden afsendelse til LPR.

 

'Start' og 'Slut' tages direkte fra journalkontakterne, som er tilknyttet forløbskontakten, og ændres, hvis datoerne ændres heri.

 

Angivelse af 'Startmarkør' er pr. 01.01.2023 blevet et krav på forløb, som indberettes til LPR. For at tilføje en startmarkør, klik på de tre prikker ud for feltet 'Startmarkør'. Der vises nu en liste med alle startmarkører, som kan tilføjes.

Eventuelle startmarkører, der er angivet som normal diagnosekode på forløbskontakter på eksisterende automatiske LPR forløb, vil automatisk blive konverteret ind i det nye startmarkør-felt.

 

Nedenstående er generelle anbefalinger for forløbsmarkører:

Ved første forundersøgelse: FV01B Udredning start

Ved yderligere forundersøgelse: FV01A1C Henvist til udredning, omvisiteret fra anden enhed

Ved første operation/behandling: FV01F Behandling start

Ved yderligere operation/behandling: FV01E1B Patient i igangværende behandling

Ved kontrolbesøg: FV01A7 Henvist til kontrol

Bemærk! Hvis der er andre forløbsmarkører, som passer bedre til det specifikke scenarie, anbefales det at benytte disse i stedet.

 

'Faktureringsklar' kan opsættes i skabelonen, da det er en indikation for, at et punkt i forløbet er nået, hvor der skal faktureres, som eksempelvis i forbindelse med en kontrol. I det tilfælde faktureres først ved kontrollen og EG Clinea medtager automatisk alle forudgående forløbskontakter, som eksempelvis forundersøgelse og behandling/operation, der ligger før denne kontrol (illustreret). Ved flere forløbskontakter, der har markering faktureringsklar, opsplitter EG Clinea automatisk LPR forløbet i de korrekt sammensatte kvitteringer til brug ved efterfølgende fakturering.

 

Skærmbilleder


opret forløb sysmanager_med ramme

 

Opret forløbskontakt_med ramme

 

LPR oplysninger (grundoplysninger)