LPR indberetning

<< Klik for at se indhold >>

LPR indberetning

Ved anvendelse af forløb i forbindelse med indberetning til LPR, skal skabeloner til automatisk forløb oprettes lig andre automatiske forløb og kontakter.  

Når et automatisk forløb får sat markering i 'LPR forløb' vil der på de enkelte kontakter være mulighed for at opsætte LPR oplysninger, hvorved de oplysninger altid er forudfyldt ved brug af forløbet. Ved anvendelse af det enkelte forløb i EG Clinea kan de forudfyldte oplysninger altid ændres.

 

LPR oplysningerne for et LPR3 forløb er opdelt i grundoplysninger om selve forløbet og oplysninger, som skal angives for hver enkel kontakt i forløbet. Grundoplysningerne opsættes altid på den første kontakt, der oprettes i forløbet, og kan kun redigeres herfra - både ved opsætning i Systemmanageren og ved efterfølgende brug af forløbet i EG Clinea. Alle efterfølgende kontakter i forløbet vil arve de opsatte grundoplysninger.

 

Opret automatisk forløb med indberetning til LPR


Opret LPR forløb

1.Åbn Systemmanager med <Ctrl+Alt+A> eller fra menuen og vælg Diverse -> Automatisk forløb.

2.Vinduet 'Automatisk forløb' fremkommer.

3.Sørg for at fokus er i 'Forløb' (øverste halvdel af vinduet) og tast <Ins> eller højreklik og vælg 'Ny' for at oprette nyt forløb.

4.Vinduet 'Opret forløb' fremkommer.

5.Udfyld felterne og sæt markering i 'LPR forløb'.

6.Vælg <OK> for at gemme.

 

Opret forløbskontakter

1.Sørg for at fokus er i 'Kontakter' (nederste halvdel af vinduet) og tast <Ins> eller højreklik og vælg 'Ny' for at oprette nyt forløb.

2.Vinduet 'Opret forløbskontakt' fremkommer.

3.Udfyld felterne afhængigt af speciale og behov.

     Feltet 'Koder' udfyldes ved at fokus er i Koder og tast <Ins> eller højreklik og vælg 'Indsæt' for at indsætte kode.

     Vinduet til diagnoser fremkommer og kode kan søges, markeres og vælges med <OK>, <Enter> eller dobbeltklik.  

 

    'Kodeforkortelser' er kan vælges ved at have fokus i feltet  og tast <Ins> eller højreklik og vælg 'Vælg' for at indsætte kodeforkortelse.

    Vinduet 'Vælg kodeforkortelse' fremkommer og kode kan søges, markeres og vælges med <OK>, <Enter> eller dobbeltklik.

 

    Feltet 'Ydelseskoder' udfyldes ved at fokus er i Ydelser og tast <Ins> eller højreklik og vælg 'Ny' for at indsætte ydelseskode.

    Vinduet 'Vælg grundydelse' fremkommer og kode kan søges, markeres og vælges med <OK>, <Enter> eller dobbeltklik.

   

    Tillægsydelser kan indsættes ved at fokus er i Ydelser og tast <Shift+Ins> eller højreklik og vælg 'Ny und.' for at indsætte tillægsydelse.

    Vinduet 'Vælg tillægsydelse' fremkommer og kode kan søges, markeres og vælges med <OK>, <Enter> eller dobbeltklik.

 

    Journaltekst tilføjes i 'Journal'.

       

4.'LPR' angives ved at vælge knappen <LPR> eller bruge genvejen <Alt+L>.

5.Vinduet 'Landspatientregister oplysninger' fremkommer.

6.Udfyld med relevante oplysninger i de inddelte områder, 'Forløb', 'Henvisning', 'Betaling' og 'Kontakt'.

    Grundoplysningerne om forløb, henvisning og betaling nedarves til de efterfølgende forløbskontakter.

 

7.Skal flere forløbskontakter oprettes, gentages trin 1-6.

8. Vælg <OK> for at gemme.

 

Uddybende til felter i 'Landspatientregister oplysninger'


'Start' og 'Slut' tages direkte fra journalkontakterne, som er tilknyttet forløbskontakten, og ændres, hvis datoerne ændres heri.

 

'Faktureringsklar' kan opsættes i skabelonen, da det er en indikation for, at et punkt i forløbet er nået, hvor der skal faktureres, som eksempelvis i forbindelse  

med en kontrol. I det tilfælde faktureres først ved kontrollen og EG Clinea medtager automatisk alle forudgående forløbskontakter, som eksempelvis

forundersøgelse og behandling/operation, der ligger før denne kontrol (illustreret). Ved flere forløbskontakter, der har markering faktureringsklar, opsplitter

EG Clinea automatisk LPR forløbet i de korrekt sammensatte kvitteringer til brug ved efterfølgende fakturering.

 

Skærmbilleder


opret forløb sysmanager_med ramme

 

Opret forløbskontakt_med ramme

 

LPR oplysninger (grundoplysninger)