LPR

<< Klik for at se indhold >>

LPR

Landspatientregisteret (LPR) administreres af Sundhedsdatastyrelsen. Kontaktoplysninger mellem patienter og sundhedsvæsenet kan indberettes til LPR. De indsamlede data anvendes på tværs af hele sundhedsvæsnet til kvalitetsudvikling og styring samt i forbindelse med forskning, til overvågning af sygdomme og sygehusbehandlinger. Læs mere på Sundhedsdatastyrelsens sider om LPR og LPR3.

 

Bemærk! Anvendelse af LPR forudsætter virksomhedssignatur, som skal indlæses i Systemmanager -> Diverse -> Klinik. Signaturen skal indlæses via knappen <Signatur>, hvor det er fyldestgørende at indlæse i én Systemmanager for klinikken.

 

 

Opsætning


LPR forløb baserer sig på de automatiske forløb i EG Clinea, som sættes op i Systemmanageren. Når et automatisk forløb får sat markering i 'LPR forløb' vil der på de enkelte kontakter være mulighed for at opsætte LPR oplysninger, hvorved de oplysninger altid er forudfyldt ved brug af forløbet. Ved anvendelse af det enkelte forløb i EG Clinea kan de forudfyldte oplysninger altid ændres.

 

LPR oplysningerne for et LPR3 forløb er opdelt i grundoplysninger om selve forløbet og oplysninger, som skal angives for hver enkel kontakt i forløbet. Grundoplysningerne opsættes altid på den første kontakt, der oprettes i forløbet, og kan kun redigeres herfra - både ved opsætning i Systemmanageren og ved efterfølgende brug af forløbet i EG Clinea. Alle efterfølgende kontakter i forløbet vil arve de opsatte grundoplysninger

 

Læs om opsætning til LPR indberetning her.  

Læs trinvis eksempel på anvendelse af LPR forløb her.