LPR

<< Klik for at se indhold >>

LPR

Bemærk! LPR funktionerne er kun tilgængelige for klinikker, som har pligt til at indberette til Landspatientregistret (LPR).

 

Landspatientregisteret administreres af Sundhedsdatastyrelsen. Kontaktoplysninger mellem patienter og sundhedsvæsenet kan indberettes til LPR. De indsamlede data anvendes på tværs af hele sundhedsvæsnet til kvalitetsudvikling og styring samt i forbindelse med forskning, til overvågning af sygdomme og sygehusbehandlinger. Læs mere på Sundhedsdatastyrelsens sider om LPR og Indberetning til LPR3.

 

Indberetning til LPR forudsætter, at der er indlæst et organisationscertifikat i EG Clinea.

Organisationscertifikat skal bestilles og udstedes hos MitID Erhverv via https://erhvervsadministration.nemlog-in.dk/. Herefter skal certifikatet indlæses i EG Clinea. Det gøres under Systemmanager -> System -> Klinik, og klik herefter på <Signatur>. Hvis ikke denne knap er tilgængelig, skal den slås til af EG Healthcare Support. Vælg den korrekte certifikat-fil og angiv den adgangskode, som blev genereret ved udstedelse af certifikatet. Herefter er certifikatet indlæst, og det gælder for hele klinikken. Det skal således kun indlæses i én Systemmanager for hele klinikken.

 

 

Opsætning


LPR forløb baserer sig på de automatiske forløb i EG Clinea, som sættes op i Systemmanageren. Når et automatisk forløb får sat markering i 'LPR forløb' vil der på de enkelte kontakter være mulighed for at opsætte LPR oplysninger, hvorved de oplysninger altid er forudfyldt ved brug af forløbet. Ved anvendelse af det enkelte forløb i EG Clinea kan de forudfyldte oplysninger altid ændres.

 

LPR oplysningerne for et LPR3 forløb er opdelt i grundoplysninger om selve forløbet og oplysninger, som skal angives for hver enkel kontakt i forløbet. Grundoplysningerne opsættes altid på den første kontakt, der oprettes i forløbet, og kan kun redigeres herfra - både ved opsætning i Systemmanageren og ved efterfølgende brug af forløbet i EG Clinea. Alle efterfølgende kontakter i forløbet vil arve de opsatte grundoplysninger.

 

Læs om opsætning til LPR indberetning i EG Clinea her.  

Læs trinvis eksempel på anvendelse af LPR forløb her.