LPR forløb trinvis eksempel

<< Klik for at se indhold >>

LPR forløb trinvis eksempel

Opret forløb fra Journal


Et forløb kan startes fra Journal med genvejen <Alt+F>.

 

Eksemplet nedenfor tager udgangspunkt i et forløb med en indledende forundersøgelse, behandling og afsluttende kontrol.

Dernæst indberettes til LPR.

 

Eksempel på et forløb med udgangspunkt i journalen


Start forløb (Indledende forundersøgelse)

1. <Ctrl + J> åbner Journal

2. <Alt + F> opretter forløb og åbner skærmbilledet til Vælg nyt forløb

3. Vælg forløbet

4. Journalen åbner med fokus i nyt journalnotat, som kan udfyldes

5. <Alt+G> gemmer notatet og en kontakt vil være oprettet i Journalen

 

Fortsæt forløb (Behandling)

6. Marker kontakten for den første indledende forundersøgelse i Journalen og vælg <F6> for at fortsætte forløbet

7. Journalen åbner med fokus i nyt journalnotat, som kan udfyldes

8. <Alt+G> gemmer notatet og en kontakt vil være oprettet i Journalen

 

Fortsæt forløb (Kontrol)

9. Marker kontakten for den første kontrol i Journalen og vælg <F6> for at fortsætte forløbet

10. Journalen åbner med fokus i nyt journalnotat, som kan udfyldes

11. <Alt+G> gemmer notatet og en kontakt vil være oprettet i Journalen

 

Indberet til LPR

12. Marker én forløbskontakt i oversigtspanelet i Journalen og vælg <F2> for at åbne 'Landspatientregister oplysninger

13. Vælg <Send> eller <F7> for at sende indberetningen til Landspatientregisteret

14. Status ikonerne i oversigtspanelet vil skifte fra orange (kladde) til blå (under afsendelse) og til grøn cirkel (sendt) eller grøn helfarvet cirkel (faktureringsklar)  afhængig af 'Faktureringsklar' markeringen på forløbskontakten. Efter fakturering skifter status ikonet til grønt flueben (faktureret).

 

Vis kun valgte forløb


I oversigtspanelets afsnit 'Forløb' er det muligt at sætte flueben  i 'Vis kun valgte forløb' efter et forløb er markeret.

 

Det giver et hurtigt overblik over forløbets kontakter.