Trinvis eksempel

<< Klik for at se indhold >>

Trinvis eksempel

Opret forløb fra Journal


Et forløb kan startes fra Journal ved hjælp af genvejen <Alt+F> forudsat, der er opsat skabeloner i Systemmanager.

 

Eksemplet nedenfor tager udgangspunkt i et forløb med en indledende forundersøgelse og efterfølgende kontroller.

 

Eksempel på et forløb med udgangspunkt i journalen


Start forløb (Indledende forundersøgelse)

1. <Ctrl + J> åbner Journal

2. <Alt + F> opretter forløb og åbner skærmbilledet til Vælg nyt forløb

3. Vælg forløbet eller fremsøg det via søgefeltet øverst

4. Journalen åbner med fokus i nyt journalnotat, som kan udfyldes

5. <Alt+G> gemmer notatet og en kontakt vil være oprettet i Journalen

 

Fortsæt forløb (Kontrol)

6. Marker kontakten for den indledende forundersøgelse i Journalen og vælg <F6> for at fortsætte forløbet

7. Journalen åbner med fokus i nyt journalnotat, som kan udfyldes

8. <Alt+G> gemmer notatet og en kontakt vil være oprettet i Journalen

 

Fortsættelse af forløbet udføres med <F6>. Da sidste kontakt opsat i Systemmangeren i eksemplet i dette forløb er en kontrol, vil alle fortsættelser af forløbet være af typen kontrol.