Automatisk forløb

<< Klik for at se indhold >>

Automatisk forløb

Skabeloner til håndtering af identiske sygdoms- og behandlingsforløb vil ikke alene kunne anvendes med henblik på registreringskvalitet, men vil også resultere i ensartethed i journalføring. Samtidig undgås ekstra indtastning.

 

Opsætning


Automatisk forløb forudsætter, der er opsat skabeloner i Systemmanager.

 

Anvendelse


Læs trinvis eksempel på anvendelse af forløb i journalen.

Læs trinvis eksempel på anvendelse af forløb i journalen for Katarakt, Refraktiv kirurgi og OtoKir.

 

Vis kun valgte forløb


Automatisk oprettede forløb fungerer ligesom 'ikke-automatisk' oprettede forløb. Det er derfor i oversigtspanelets afsnit 'Forløb' også muligt at markere et automatisk oprettet forløb og sætte flueben i 'Vis kun valgte forløb'. Det giver et hurtigt overblik over forløbets kontakter.