Forløb

<< Klik for at se indhold >>

Forløb

Opsætning af automatiske forløb foretages i Systemmanager -> Diverse -> Automatisk forløb.

 

Opret forløb fra Journal


Et forløb kan startes fra Journal vha. genvejen <Alt+F>.

 

Et forløb med udgangspunkt i journalen


Start forløb

1. <Ctrl + J> åbner Journal

2. <Alt + F> opretter forløb og åbner skærmbilledet til Vælg nyt forløb

3. Vælg Refraktiv kirurgi

4. Vælg Refraktionsdata for Katarakt forundersøgelse

5. Indtast data

6. <Gem> lukker automatisk skærmbilledet til Refraktiv forundersøgelsen og vender tilbage til Journalen

   

forløb ikon journal forundersøgelse I Journalen vil der være oprettet en kontakt for forundersøgelsen.

 

Opret behandling

7. Marker kontakten for forundersøgelsen i Journalen og vælg <F6> for at fortsætte forløbet og åbne skærmbilledet til behandling (operation)

8. Indtast data

9. <Gem> lukker automatisk skærmbilledet til behandlingen og vender tilbage til Journalen

 

forløb ikon journal behandling  I Journalen vil der være oprettet en kontakt for behandlingen.

 

Opret kontrol

9. Marker kontakten for behandlingen i Journalen og vælg <F6> for at fortsætte forløb og åbne skærmbilledet til kontrol

10. Indtast data

11. <Gem> lukker automatisk skærmbilledet til kontrollen og vender tilbage til Journalen

 

forløb ikon journal kontrol I Journalen vil der være oprettet en kontakt for kontrollen.

 

Opret efterfølgende kontrol

12. Marker kontakten for seneste kontrol i Journalen og vælg <F6> for at fortsætte forløb og åbne skærmbilledet til efterfølgende kontrol

13. Indtast data

14. <Gem> lukker automatisk skærmbilledet til kontrollen og vender tilbage til Journalen, hvor der er oprettet en kontakt lig den ved kontrollen.

 

Det er muligt at tilføje det antal efterfølgende kontrol, som ønskes.

 

Det vil ikke fremgå af ikonet, at det er en efterfølgende kontrol, men i selve oprettelsen af den efterfølgende kontrol eller ved senere visning vha. <F3> på den efterfølgende kontrol fra Journalen, vil det fremgå øverst:

 

Visning af efterfølgende kontrol øverst i systemet

 

Rediger forundersøgelse/behandling/kontrol

1. Marker kontakten for forundersøgelsen/behandlingen/kontrollen i Journalen og vælg <F3> eller dobbeltklik for at åbne

2. Indtast data

3. <Gem> lukker automatisk skærmbilledet og vender tilbage til Journalen, hvor notatet vil være opdateret med seneste data