Forløb

<< Klik for at se indhold >>

Forløb

Automatisk forløb forudsætter, der er opsat skabeloner i Systemmanager.

 

Opret forløb med operation og kontrol fra Journal eller Audio


Et forløb kan startes enten fra Journal eller Audio vha. genvejen <Alt+F>.

 

Tilgås OtoKir fra Audio modulet er aktuelle signerede audiogram allerede valgt for, at der kan oprettes/gemmes en OtoKir Operation.

Startes forløbet derimod fra journalen er det muligt at oprette/gemme OtoKir operation uden der nødvendigvis er valgt signeret audiogram fra listen.

 

Et forløb med udgangspunkt i journalen


Start forløb

1. <Ctrl + J> åbner Journal

2. <Alt + F> opretter forløb og åbner skærmbilledet til OtoKir operation

3. Indtast data

4. <Gem> lukker automatisk skærmbilledet til OtoKir operation og vender tilbage til Journalen

   

Otokir ikon O   I Journalen vil der være oprettet en kontakt for operationen.

 

Opret kontrol

5. Marker kontakten for operationen i Journalen og vælg <F6> for at fortsætte forløbet og åbne skærmbilledet til kontrol

6. Indtast data

7. <Gem> lukker automatisk skærmbilledet til kontrollen og vender tilbage til Journalen

 

Otokir ikon K  I Journalen vil der være oprettet en kontakt for kontrollen.

 

Efterfølgende kontrol

8. Marker kontakten for seneste kontrol i Journalen og vælg <F6> for at fortsætte forløb og åbne skærmbilledet til efterfølgende kontrol

9. Indtast data

10. <Gem> lukker automatisk skærmbilledet til kontrollen og vender tilbage til Journalen

 

Otokir ikon K  I Journalen vil der være oprettet en kontakt for den efterfølgende kontrol.

 

Det er muligt at tilføje det antal efterfølgende kontrol, som ønskes.

 

Det vil ikke fremgå af ikonet, at det er en efterfølgende kontrol, men i selve oprettelsen af den efterfølgende kontrol eller ved senere visning vha. <F3> på den efterfølgende kontrol fra Journalen, vil det fremgå øverst:

 

Visning af efterfølgende kontrol øverst i systemet

 

Rediger operation/kontrol

1. Marker kontakten for operationen/kontrollen i Journalen og vælg <F3> eller dobbeltklik for at åbne

2. Indtast data

3. <Gem> lukker automatisk skærmbilledet og vender tilbage til Journalen, hvor notatet vil være opdateret med seneste data

 

Ny operation

Hvis der skal oprettes operation nummer 2, skal et nyt forløb startes.