Forløb

<< Klik for at se indhold >>

Forløb

Automatisk forløb forudsætter, der er opsat skabeloner i Systemmanager.

 

Opret forløb fra Journal


Et forløb kan startes fra Journal vha. genvejen <Alt+F>.

 

Et forløb med udgangspunkt i journalen


Start forløb

1. <Ctrl + J> åbner Journal

2. <Alt + F> opretter forløb og åbner skærmbilledet til Vælg nyt forløb

3. Vælg Katarakt

4. Angiv henvisningsdato og vælg Refraktionsdata for Katarakt forundersøgelse

5. Indtast data

6. <Gem> lukker automatisk skærmbilledet til Katarakt forundersøgelsen og vender tilbage til Journalen

   

ikon forløb I Journalen vil der være oprettet en kontakt for forundersøgelsen.

 

Opret operation

1. Marker kontakten for forundersøgelsen i Journalen og vælg <F6> for at fortsætte forløbet og åbne skærmbilledet til operation

2. Indtast data

3. <Gem> lukker automatisk skærmbilledet til operationen og vender tilbage til Journalen

 

ikon forløb operation  I Journalen vil der være oprettet en kontakt for operationen.

 

Opret kontrol

1. Marker kontakten for operationen i Journalen og vælg <F6> for at fortsætte forløb og åbne skærmbilledet til kontrol

2. Indtast data

3. <Gem> lukker automatisk skærmbilledet til kontrollen og vender tilbage til Journalen

 

ikon forløb kontrol I Journalen vil der være oprettet en kontakt for kontrollen.

 

Opret efterfølgende kontrol

1. Marker kontakten for seneste kontrol i Journalen og vælg <F6> for at fortsætte forløb og åbne skærmbilledet til efterfølgende kontrol

2. Indtast data

3. <Gem> lukker automatisk skærmbilledet til kontrollen og vender tilbage til Journalen, hvor der er oprettet en kontakt lig den ved kontrollen.

 

Det er muligt at tilføje det antal efterfølgende kontrol, som ønskes.

 

Det vil ikke fremgå af ikonet, at det er en efterfølgende kontrol, men i selve oprettelsen af den efterfølgende kontrol eller ved senere visning vha. <F3> på den efterfølgende kontrol fra Journalen, vil det fremgå øverst:

 

Visning af efterfølgende kontrol øverst i systemet

 

Rediger forundersøgelse/operation/kontrol

1. Marker kontakten for forundersøgelsen/operationen/kontrollen i Journalen og vælg <F3> eller dobbeltklik for at åbne

2. Indtast data

3. <Gem> lukker automatisk skærmbilledet og vender tilbage til Journalen, hvor notatet vil være opdateret med seneste data