Kontrol

<< Klik for at se indhold >>

Kontrol

Inden kontrol påbegyndes, måles patientens øjne. Læs eventuelt mere i afsnittet til Refraktion.

 

Påbegynd kontrol ved at markere operationsnotatet i journalen og vælge <F6>.

Systemet tager udgangspunkt i operationsnotatet og viderefører sideangivelsen herfra.    

 

1. dags kontrol


Kontrollen åbner automatisk med visning af de målte refraktionsdata, som indsættes med <OK>.

 

Funktioner og felter


Beskrivelse er et fritekstfelt med mulighed for at gøre brug af fraser. Nogle felter kan også opsættes til at hente en frase automatisk ved påbegyndelsen af operationen.

 

 Frase:

 Beskrivelse        - KOD

 

Spalte., Oftal. og Macula er felter med mulighed for at vælge én værdi. Det er også muligt at indstille systemet til at forvælge et af elementerne.

 

Δrx angiver fejlen i linseberegningen.  Udregningen er lig forskellen i sfærisk ækvivalent brydningskraft mellem beregnet værdi og postoperativt målt.

 

Kommentarfelter er flere steder i skærmbilledet.

 

Komplikationer er en multiafkrydsningsliste, hvor der kan afkrydses flere værdier samtidigt eller vælges 'Ingen'.  

Bemærk! Felterne kan redigeres i Systemmanageren af superbrugere.

 

Gem kontrollen ved at vælge <Gem> eller med <Alt+G>. Der returneres til Journalen, hvis operationen er påbegyndt fra Journalen (se beskrivelse hertil nederst).

 

Efterfølgende kontroller


De efterfølgende kontroller påbegyndes ved at markere 1.dags kontrollen i Journalen og vælge <F6>.

Systemet tager udgangspunkt i 1. dags kontrolnotatet ved de efterfølgende kontroller og viderefører sideangivelsen herfra.

 

Funktioner og felter er de samme som for 1. dags kontrollen, dog med ændringen i den automatiske frase ved påbegyndelse af kontrollen:

 

 Frasen:

 Beskrivelse - KODL

 

Hermed er det muligt at anvende en bestemt frase til 1. dags kontrollen, og en anden til efterfølgende kontroller.

 

Skærmbillede


kontrol katarakt

 

Notat i Journal


Når kontrollen gemmes, dannes automatisk et notat i patientens journal.

Et ikon (turkis linse) vil indikere, at det er Katarakt samtidig med angivelse af om det er: F (Forundersøgelse), O (Operation) eller K (Kontrol).

 

journalnotat katarakt kontrol