Operation

<< Klik for at se indhold >>

Operation

Påbegynd operation ved at markere forundersøgelsesnotatet i journalen og vælge <F6>, som påbegynder et operationsnotat med det samme.

Systemet holder automatisk styr på om der eksisterer et operationsnotat i forvejen og automatisk vælge det andet øje i det tilfælde.  

Funktioner og felter er identiske ved 1. og 2. øje.

 

Alternativt vælges <F3> for at gå til forundersøgelsen og derfra med <Alt+O> påbegynde en operation.

 

Operation


Øjet bliver forvalgt ud fra operationsplanen fra forundersøgelsen. Dette kan ændres ved at sætte prikken ud for det modsatte øje. Sideangivelsen bliver også bestemt herfra.

 

Funktioner og felter


Øverst på skærmbilledet vælges datoen for forundersøgelsen (dags dato er automatisk angivet). Her kan også sættes prik ud for det øje der skal opereres.

 

Operationsbeskrivelse er et fritekst felt med mulighed for at gøre brug af fraser. Nogle felter kan også opsættes til at hente en frase automatisk ved påbegyndelsen af operationen.

 

 Frasen:

           Operationsbeskrivelse   - OPD

 

Anæstesi., Viskoelastikum og Snit er felter med mulighed for at vælge én værdi. Det er også muligt at indstille systemet til at forvælge et af elementerne.

Feltet til anæstesipræparatet kan redigeres og ml udfyldes. Felterne til snittets længde og akse kan indtastes, mens stejleste akse automatisk udfyldes.

 

Komplikationer og Vanskelig operation er multiafkrydsningslister, hvor der kan afkrydses flere værdier samtidigt eller vælges 'Ingen'.  

Bemærk! Felterne kan redigeres i Systemmanageren af superbrugere.

 

Linsevalget fungerer som i forundersøgelsen.

 

Felterne IOL-type, Forventet RX og IOL power åbnes ved at vælge knappen <Ret>.  

Hvis der er brug for at anvende en hel anden type linse, er der mulighed for at indskrive linsen som fritekst.

 

IOL-Stregkode feltet er et fritekstfelt, hvor der eksempelvis kan indtastes en stregkode, eller hvis der er tilsluttet en stregkode scanner, skal stregkoden blot skannes ind.

 

Gem operationen ved at vælge <Gem> eller med <Alt+G>. Der returneres til Journalen, hvis operationen er påbegyndt fra Journalen (se beskrivelse hertil nederst). Herfra kan operationen til 2. øje påbegyndes.

 

Skærmbillede til operation


operation katarakt

 

Notat i Journal


Når operationen gemmes, dannes automatisk et notat i patientens journal.

Et ikon (turkis linse) vil indikere, at det er Katarakt samtidig med angivelse af om det er: F (Forundersøgelse), O (Operation) eller K (Kontrol).

 

operationsnotat i journal