Beregning fra optisk akselængdemåler

<< Klik for at se indhold >>

Beregning fra optisk akselængdemåler

IOL-Master beregning


En måde er at vælge linsen ud fra IOL-Masterens anbefaling ved at vælge knappen <IOL>.

 

vælg iol beregning

 

I eksemplet er det højre øje, som er aktivt. Venstre øjes felter er derfor grå og dermed inaktive felter, som ikke kan vælges.

Ved flere målinger markeres den ønskede måling. De anbefalede linser vises med ><.

Felterne i forundersøgelsesbilledet vil blive udfyldt med den valgte linse og styrke.

 

IOL beregning

 

NÆSER algoritmen


Bemærk! Indstillingen hertil vil skulle sættes op af EG Clinea Support.

 

En anden måde er at vælge linsen ved at vælge knappen <Beregn>.  

Vælg denne hivs der arbejdes med Linseberegnings algoritmer i selve EG Clinea, som er blevet lagt ind i systemet. Metoden er helt uden om IOL-Masterens beregninger. På nuværende tidspunkt findes kun beregninger for NÆSER algoritmen. Beregningerne medregner den målte præoperative kammerdybde (ACD).

 

vælg næser beregning

 

Valget i 'Linse' resulterer i en visning af en tabel over linser og konstanter.

'Rx,ref:' er målet for den ønskede visus efter operationen og ud fra dette foreslås linsen.

 

Vælg linse