Forundersøgelse

<< Klik for at se indhold >>

Forundersøgelse

Start Katarakt forundersøgelse direkte fra journalen med <Alt+F> og vælg 'Katarakt'.

 

Det åbner for skærmbilledet til refraktionsdata, som viser relevante tilgængelige målinger fra refraktionsskemaet.

Efter valg af målinger fremkommer skærmbilledet til forundersøgelse.

 

Funktioner og felter


Øverst på skærmbilledet vælges datoen for forundersøgelsen (dags dato er automatisk angivet).

 

Felterne Allergi, Medicin, Anamnese og Konklusion er alle fritekstfelter med mulighed for at gøre brug af fraser. Systemet kan opsættes til at hente en frase automatisk ved påbegyndelsen af forundersøgelsen.

 

 Fraserne:

 Allergi        - Ingen mulighed for automatiske fraser

 Medicin        - Ingen mulighed for automatiske fraser

 Anamnese        - FUA

 Konklusion        - FUK

 

Den objektive undersøgelse kan enten optræde som et tekstfelt eller som valgbare rullefelter og afkrydsningsfelter.

 

Spaltelamp., Oftal., Macula og Operationsplan er felter med mulighed for at vælge én værdi. Det er også muligt at indstille systemet til at forvælge et af elementerne.

 

Anden betydende øjensygdom og indikation for kataraktoperation er multiafkrydsningslister, hvor der kan afkrydses flere værdier samtidigt eller vælges 'Ingen'.

Bemærk! Felterne kan redigeres i Systemmanageren af superbrugere.

 

Sideangivelse og Diagnose hænger sammen på den måde, at sættes prik ud for højre, vil diagnosen automatisk følge med. Endvidere kan der vælges at skifte diagnosen ved at markere og slette med <Del> for efterfølgende at kunne indsætte en ny ved at trykke <Ins>.

 

Linsen kan allerede planlægges fra forundersøgelsen, hvilket kan gøres separat for højre og venstre øje.

Det er ikke obligatorisk og kan ændres i forbindelse med operationen.

 

Anvend en af følgende måder:

IOL-Master beregning

NÆSER algoritmen

 

Afslutningsvis tages stilling til operationsplanen, da operationsnotatet er baseret på valget herfra. Vælges der "1. Venstre, 2. Højre", vil det første operationsnotat blive forvalgt som venstre øje. Der er endvidere mulighed for at sætte flueben i Projekt, hvis det er en projektpatient, der skal følges igennem hele forløbet.

 

Operationsplan

 

Gem forundersøgelsen ved at vælge <Gem> eller med <Alt+G>. Der returneres til Journalen (se beskrivelse hertil nederst).

 

Skærmbillede til forundersøgelse


forundersøgelse katarakt

 

Notat i Journal


Når forundersøgelsen gemmes, dannes automatisk et notat i patientens journal.

Et ikon (turkis linse) vil indikere, at det er Katarakt samtidig med angivelse af om det er: F (Forundersøgelse), O (Operation) eller K (Kontrol).

 

Redigering af diagnoser er muligt i selve journalnotatet med <F2>, mens redigering af teksten skal ske i Katarakt ved at gå til modulet med <F3>.

 

journalnotat forundersøgelse katarakt