Forløbsplaner/RKKP

<< Klik for at se indhold >>

Forløbsplaner/RKKP

Tilmelding til og afmelding fra foretages i Systemmanager -> Diverse -> Forløbsplan/RKKP -> Tilmelding.

Oversigt over opgaver relateret til tilmeldinger ses i Systemmanager -> Diverse -> Forløbsplan/RKKP -> Opgaver.

Oversigt over alle relevante koder/tekster ses i Systemmanager -> Diverse -> Forløbsplan/RKKP -> Relevante koder.

 

Tilmelding


Vælg Forløbsplan/RKKP -> Tilmelding.

 

En liste over tilmeldingsmuligheder fremgår med en beskrivelse af det enkelte projektet. Relateret til elektroniske forløbsplaner er det muligt at tilmelde klinikken til Diabetes (T90/T89), KOL (R95), og Hjerte (K86, K87, K74 eller K76)

Derudover er det muligt at tilmelde klinikken til RKKP indberetningsprojekterne RKKP KOL, RKKP Diabetes, Astma (RKKP), Atrieflimren (RKKP) og Hjertesvigt (RKKP).

 

Tilmeld klinikken ved at markere et projekt og vælg <Tilmeld> eller brug genvejen <Alt+T> (se skærmbillede). Der vil blive sat markering i kolonnen 'Tilmeldt'.

Ved fokus på 'Tilmeldt' kolonnen/markeringen ses dato og brugerinitial for seneste ændring af tilmelding ved at holde musen hen over.

 

Gældende for forløbsplanprojekterne 'Diabetes', 'KOL' og 'Hjerte': En databehandleraftale skal indgås med KiAP, da patienten skal kunne tilgå sin forløbsplan via sundhedsmappe.dk. Dette gøres via www.kiap.dk.

 

Når klinikken tilmeldes en af forløbsplan-typerne, skal EG Clinea finde og sende alle de relevante data på de patienter, der er aktuelle for den type forløbsplan. De data skal sendes til forløbsplan-webserveren, og da der er tale om en større mængde data, anbefales det først at tilmelde sig ved endt arbejdsdag.

 

Gældende for indberetningsprojektet 'RKKP KOL': Tilmelding til RKKP KOL forudsætter, at klinikken er tilmeldt forløbsplanprojektet 'KOL'.

Gældende for indberetningsprojektet 'RKKP Diabetes': Tilmelding til RKKP Diabetes forudsætter, at klinikken er tilmeldt forløbsplanprojektet 'Diabetes'.

 

Tilmeld RKKP KOL sysmanager - visnings

 

Afmelding


Vælg Forløbsplaner/RKKP -> Tilmelding.

 

En liste over tilmeldte projekter vil fremgå med status 'Tilmeldt'.

 

Afmeld klinikken til en forløbsplan ved at markere forløbsplanen og vælg <Frameld> eller brug genvejen <Alt+F>. Markeringen i kolonnen 'Tilmeldt' vil blive fjernet. Bemærk! Gældende for forløbsplanerne Diabetes og KOL er, at alle patienters forløbsplaner vil blive slettet ved afmelding.

 

Forløbsplanopgaver


Vælg Forløbsplaner/RKKP -> Opgaver -> Forløbsplaner.

 

Få et overblik over alle forløbsplaner. Ved fokus på 'Vis alle forløbsplaner' og <OK> åbner forløbsplan-webapplikationen i en browser med visning af alle forløbsplaner (ej illustreret).

 

Få vist en oversigt over alle klinikkens patienters KOL forløbsplaner (illustreret). Ved fokus på 'Vis KOL oversigt' og <OK> åbner forløbsplan-webapplikationen i en browser med en oversigt over patienternes KOL forløbsplaner (se skærmbillede). Oversigten er dannet ud fra data fra EG Clinea og viser klinikkens aktuelle KOL patienter ud fra projektets kriterier (patienter over 18 år diagnosticeret med KOL inden for de seneste fire år). Det er også muligt at vælge visning for mulige KOL patienter eller frasorteret.

 

forløbsplan oversigt til manualen

 

RKKP-opgaver


Vælg Forløbsplaner/RKKP -> Opgaver -> RKKP.

 

Administrer RKKP indberetninger for klinikken og få overblik over alle de RKKP indberetninger, som klinikken har, ved valg af 'Vis alle RKKP oversigter' (ikke illustreret).

 

Der kan fås et overblik over alle RKKP KOL indberetninger og RKKP diabetes indberetninger ved at vælge hhv. 'Vis RKKP KOL patientliste' og 'Vis RKKP diabetes patientliste'. Her åbner en browser med oversigten (illustreret for KOL).

 

rkkp kol patienter overblik på web

 

Dataoverblik


Vælg Forløbsplaner/RKKP -> Relevante koder.

 

I 'Relevante koder' ses en fane for hver datatype med alle de relevante koder/tekster for det enkelte forløb. Dette gør det let at se hvilke af patientens data, systemet sender i forbindelse med forløbsplanen.