Eksporter til fil

<< Klik for at se indhold >>

Eksporter til fil

Eksporter til fil eksporterer patientdata, der lagres som 2 filer (PLO og FNUX formater), der efterfølgende manuelt kan sendes til aktuelle modtager.

Funktionen kan findes under modulet 'Andre' øverst i EG Clinea

 

Funktioner


Patientdata kan eksporteres direkte til en fil, der gemmes lokalt.

 

Ved udveksling af journaloplysninger til modtagere, der f.eks. kan modtage en forsendelse fra Beskeder, videregives patientdata til ny læge. Funktionen "Eksporter til patient" udtrækker alt på patienten jf. standarden og danner en forsendelse i Beskeder, hvori selve dataudtrækket er vedhæftet. Modtager vil da kunne indlæse meddelelsen i deres system.

 

Bemærk! Forsendelser indeholder en komplet patient udveksling. For speciallæger skal overførslen derfor foretages manuelt, da det vil være alt, der overføres. Hvis en komplet udveksling ikke ønskes, kan lægebrev med fordel anvendes i stedet.

 

Når der eksporteres til fil, dannes 2 filer af forskellig filformat (FNUX og PLO). Da det endnu ikke er alle, der kan modtage FNUX formatet og der ved "Eksporter til fil" ikke udføres check på modtager, genereres begge formater. Begge filer sendes nu videre til modtager.

 

Skærmbillede


 

Notat i Journal


I Journalen oprettes automatisk en kontakt med tilhørende notat: