Eksporter til kollega

<< Klik for at se indhold >>

Eksporter til kollega

Eksporter til kollega eksporterer patientdata jf. FNUX standarden i en meddelelse til afsendelse i Beskeder, hvori udtrækket er vedhæftet (.zip fil).

Funktionen kan findes under modulet 'Andre' øverst i EG Clinea

 

Når en patient skifter læge skal journaloplysninger mv. videregives til den nye læge. Funktionen "Eksporter til patient" udtrækker alt på patienten jf. standarden og danner en forsendelse i Beskeder, hvori selve dataudtrækket er vedhæftet. Modtager vil da kunne indlæse meddelelsen i deres system.

 

Bemærk! Forsendelser indeholder en komplet patient udveksling. For speciallæger skal overførslen derfor foretages manuelt, da det vil være alt, der overføres. Hvis en komplet udveksling ikke ønskes, kan lægebrev med fordel anvendes i stedet.

 

I menuen vælges "Eksporter til kollega", modtager vælges, hvorefter patienten eksporteres.

 

Notat i Journal


I Journalen oprettes en kontakt med tilhørende notat: