Felter

<< Klik for at se indhold >>

Felter

Felter


Dato er automatisk udfyldt med dags dato. Datoen kan ændres.

Aftryksdato udfyldes ligeledes automatisk med dags dato, men kan ændres hvis nødvendigt.

Klar dato angiver, hvornår patienten kommer igen for at få udleveret høreapparatet.

Leveringsdato udregnes automatisk på baggrund af den valgte indstilling i Indstillinger > Audiometri > Øreprop > Dage før klar dato. Indstillingen har standardværdien 7 dage, for at sikre leveringen altid når frem, inden patienten møder op.

 

Patient type vil automatisk blive valgt til ”Pædiatri” ved patienter under 18, mens der vælges ”Voksen” for alle øvrige patienter. Det forudsætter typerne er oprettet.

Proptype vælges fra en liste enten ved at begynde at skrive, trykke <Ins> eller ved at klikke med musen.

Trommehinde - ved at skrive i dette felt vil en liste med muligheder, begyndende med det indtastede, blive vist. Listen kan yderligere åbnes med <Ins> eller med klik med musen.

Materiale vælges fra en liste enten ved at begynde at skrive, trykke <Ins> eller ved at klikke med musen.

Værdierne i patienttype, proptype, trommehinde og materiale opsættes i Systemmanageren.

 

Ventilation angiver hvor stort ventilation, der skal være i øreproppen.

Nr udfyldes automatisk med øreproppens nummer, når der gemmes. Dette nummer er unikt for den enkelte øreprop.

Udleveringsårsag findes enten ved at indtaste koden, ved tryk på <Ins> eller ved klik med musen. Listen af udleveringsårsager er fra Amgros.

 

Kunde - ved angivelse af kommune på patienten, indsættes denne automatisk i feltet, ellers skal det udfyldes manuelt. Listen af kommuner er fra start begrænset efter klinikkens region, men ved tryk på ”Vis alle” kan de resterende vises. Efter kunden er valgt indsættes denne samt kommunekoden.

 

Fabrikant - materiale kan vælges fra en liste enten ved at begynde at skrive, trykke <Ins> eller ved at klikke med musen.

Valgmulighederne opsættes i systemmanageren.

 

Bruger udfyldelse automatisk med den aktuelle bruger, men kan ænders efter behov.

ØP Kommentar udfyldes med kommentarer til øreproppen.

Allokeret HA kan udfyldes ved at skrive eller benytte <Ins> til at vælge et høreapparat fra en liste over de oprettede produkter. Det valgte høreapparat, samt dets producent, vil blive indsat i feltet.

Bemærkninger kan udfyldes ved eventuelle bemærkninger.

 

Audio angiver, hvilket audiogram øreprop skemaet er lavet ud fra. Det valgte audiogram fremhæves med markering, og vises yderligere grafisk under listen. Valg af audiogram kan fjernes med <Del>. Bemærk! Listen viser kun signerede audiogrammer for patienten.

 

Reparation - opret nye og vis tidligere reparationer for det aktuelle øreprop skema. Indtastede kommentarer gemmes ved tryk på <Enter> og får automatisk bruger og dato. Bemærk! Reparation feltet er kun aktivt, når der ikke oprettes/redigeres et øreprop skema.