Funktioner

<< Klik for at se indhold >>

Funktioner

Tilgængelige funktioner afhænger af om der oprettes eller redigeres et øreprop skema. Hjælpelinjen nederst viser, hvilke funktioner er mulige i de forskellige felter.

 

Funktioner


Opret nyt ørepropskema med Ny <Ins>.

Ret et øreprop skema med <F2>.

Slet et øreprop skema med <Del>.

 

Udskriv en label ud fra udskriftskabelonen med <Shift+F5>.

Udskriv et øreprop skema ud fra udskriftsskabelonen med <F5>.

Skabeloner er sat op i Systemmanager.

 

Fakturer HA samt tjenester med <Shift+F7>.

 

Opdater modulet med <F12>.

Luk modulet med <Alt+Z>.

 

Gem ændringer med <Alt+G>.

Fortryd og luk for redigering uden at gemme eventuelle ændringer <Alt+F>.

Kopier højre værdierne til venstre med <Alt+Ø>.