Flet prøver

<< Klik for at se indhold >>

Flet prøver

Værdierne på to/flere forskellige prøver kan flettes sammen til én prøve i tilfælde af, at der er blevet oprettet dublerende prøver. Fletning af prøver kan ikke fortrydes, hvorfor det er vigtigt at kontrollere de valgte prøver er de rette inden fletning udføres. Fletning af prøver vil gælde for alle patienters laboratorieskemaer og ikke kun den enkelte patients, hvor fletningen udføres fra. Bemærk! Det anbefales, at beholde prøver med gyldig IUPAC kode.

 

Ret prøve for at flette


Fletning opnås ved at rette koden på en prøve til den samme kode som den, der skal flettes med.

Koden erstattes med en kode, som allerede findes på en prøve. Der vælges 'Ja' til at de to prøver skal flettes sammen til samme prøve.

 

Læs trinvis eksempel på flet laboratorieprøver.

 

Skærmbillede


ret prøve